Buscar/Hemeroteca

miércoles, 30 de marzo de 2011

Unha palabra túa: NOSO SEÑOR CUNQUEIRO [X. M. Palmeiro]


Coa venia do noso Señor Cunqueiro, don Álvaro (Mondoñedo, 1911-Vigo, 1981). Do fabulador maior deste reino que chamamos Galicia, “deste grande reino do Fisterre, que vai desde os montes hasta o mar onde brillan os pés do vento” e que neste ano celebra o primeiro centenario do nacemento de fillo tan ilustre, dono de mil e un saberes, creador de marabillosas historias, señor das palabras. Venia para a lembranza do escritor, do poeta, do xornalista, do andador, do rezador, do vitalista amante da cociña, “ese espazo onde o home puxo máis imaxinación, moito máis que na guerra, tanta como puido poñer no amor e, sen dúbida, moitísima máis da que pon na política”.

Co permiso de Merlín e de Felipe de Amancia que fora seu paxe cando o mago vivía con dona Ginebra en Miranda e andaba pola selva de Esmelle, “que cai á man dereita vindo pra iste reino pola banda de León”. Volvo á fartura de Merlín e familia (1955) e reparo no índice onomástico. Mondoñedo: “Cidade de Galicia, sonada polos Bispos e polo cabalar das San Lucas, i onde naceu o señor Cunqueiro, que puxo en formado istas historias. É rica en pan, en augas i en latín”. Castel, mosiú: “Criado do señor Bispo de París, que trouxo a Miranda os quitasoles i o quitatrevas. Era gordo e colorado, e tiña unha perrera de flequillo que llo rizaba unha súa amiga que era mandadeira das Capuchinas da rúa des Lapíns. Tiña prometida unha misericordia con ración no coro de Sens, pro morreu denantes de recibir as menores dunha indixestión de melros encebolados”. Merlín: “O meu señor, amo e mestre, que non digo que na groria esté, porque non teño noticia de que morrese”.

O mesmo sucede, creo, co noso Señor Cunqueiro, vivo en cada palabra, historia ou verso, que cobran alentos novos na complicidade dos lectores. Palabra, pan, queixo e viño para o camiño. Por sempre, meu Señor.

Xosé Mª G. Palmeiro

martes, 29 de marzo de 2011

Unha palabra túa: NOSO SEÑOR CUNQUEIRO [X. M. Palmeiro]


Coa venia do noso Señor Cunqueiro, don Álvaro (Mondoñedo, 1911-Vigo, 1981). Do fabulador maior deste reino que chamamos Galicia, “deste grande reino do Fisterre, que vai desde os montes hasta o mar onde brillan os pés do vento” e que neste ano celebra o primeiro centenario do nacemento de fillo tan ilustre, dono de mil e un saberes, creador de marabillosas historias, señor das palabras. Venia para a lembranza do escritor, do poeta, do xornalista, do andador, do rezador, do vitalista amante da cociña, “ese espazo onde o home puxo máis imaxinación, moito máis que na guerra, tanta como puido poñer no amor e, sen dúbida, moitísima máis da que pon na política”.

Co permiso de Merlín e de Felipe de Amancia que fora seu paxe cando o mago vivía con dona Ginebra en Miranda e andaba pola selva de Esmelle, “que cai á man dereita vindo pra iste reino pola banda de León”. Volvo á fartura de Merlín e familia (1955) e reparo no índice onomástico. Mondoñedo: “Cidade de Galicia, sonada polos Bispos e polo cabalar das San Lucas, i onde naceu o señor Cunqueiro, que puxo en formado istas historias. É rica en pan, en augas i en latín”. Castel, mosiú: “Criado do señor Bispo de París, que trouxo a Miranda os quitasoles i o quitatrevas. Era gordo e colorado, e tiña unha perrera de flequillo que llo rizaba unha súa amiga que era mandadeira das Capuchinas da rúa des Lapíns. Tiña prometida unha misericordia con ración no coro de Sens, pro morreu denantes de recibir as menores dunha indixestión de melros encebolados”. Merlín: “O meu señor, amo e mestre, que non digo que na groria esté, porque non teño noticia de que morrese”.

O mesmo sucede, creo, co noso Señor Cunqueiro, vivo en cada palabra, historia ou verso, que cobran alentos novos na complicidade dos lectores. Palabra, pan, queixo e viño para o camiño. Por sempre, meu Señor.

Xosé Mª G. Palmeiro

Unha palabra túa: ¡ANDA, A GALA! [J M Palmeiro]


Nunha Cousa de Castelao di o sapo: “Pensan os galos que o día vén porque cantan eles”. É unha boa cura de humildade que podemos e debemos ter presente. Por exemplo, os xornalistas e particularmente os políticos, ou  mellor, os servidores da res publica. Por un lado e polo outro abondan as actitudes marcadas pola soberbia, a falsa autosuficiencia e tampouco non faltan as desconsideracións á cidadanía, ou sexa, aos auténticos protagonistas. Será cousa de medir mellor para evitar equivocacións por parte de quenes intentamos contar o que pasa e por parte dos que aspiran a construir xa non a axenda de seu, senón, aínda por riba, a condicionar o vademecum cidadá.

Asistín e tiven a honra de participar na XIII Gala do Turismo e a Gastronomía de Galicia, abofé o maior evento intersectorial deste tipo no Fogar de Breogán, cunha organización precisa na convocatoria, na realización e na atención a cincocentas persoas. Os meus parabéns. Foi todo ben como ven sendo norma, pero quedei sorprendido diante dalgunhas relevantes ausencias institucionais da primeira área da gobernación de noso. Tan malo é pasarse como quedarse curto e non sei se a causa andivo nesta ocasión por esas beiras ou se tratou da escenificación, ou así, dunha nova entrega da apócrifa historia da estulticia.

Non sei que motivou tan chamativas ausencias. Quizais alguén sustituiu a lapela da gaivota polo disfraz, invisible xaora, de extraparlamentario para experimentar novas e descoñecidas emocións no tempo do Entroido. Ou para constatar que ninguén é imprescindible. Para saber, enfin, que o sol sae sen o noso canto, sen o da gaivota tamén, e que o mellor da Gala de onte verase na que o Grupo HG&T, co apoio de AGAXET, celebrará de hoxe nun ano. Humilde, multitudinaria e gozosamente. E sen camiños de quita e pon. Coa venia do noso señor don Álvaro Cunqueiro. Amén.

Xosé Mª G. Palmeiro

Unha palabra túa: UNIVERSAL ITER STELLARUM [J M Palmeiro]

A menos de dous meses para o peche da Porta Santa da Catedral de Santiago e do Ano Santo Compostelán, que fai o número 119 no eclesial reconto desde 1182, contemplo a nova e moi temporal imaxe da Praza do Obradoiro. Ese espazo público, meta dos Camiños configuradores da Ruta Xacobea e kilómetro cero da capital de Galicia, aparece transformado pola construcción do escenario destinado a acoller a palabra e a presenza oficiante do Papa Benedicto XVI. A segunda visita-peregrinación dun Pontífice e a primeira nun Ano Xubilar.

Un evento importante pola súa significación e proxección e polo apoio á peregrinación e ao Camiño de Santiago. Tamén un notable esforzo económico e loxístico para afrontar os custos das pompas do cerimonial en tempos de vacas flacas. Críticas, minorizadas, houbo polos investimentos necesarios para unha viaxe e unha presenza de só oito horas. Palabras tamén distanciadoras, por causa doutras circunstancias ratzingerianas, nun entorno de favorable acollida. Cara e cruz.

Con todo, alén dos ecos favorables e adversos, queda o impulso do Papado ao Iter Stellarum, milenario Camiño de Futuro, espazo de encontro, convivencia e diálogo nunha Europa necesitada de asideiros unionistas, universo tentador para a humanidade do século XXI e referente dunha Galicia de universal proxección. O Camiño das Estrelas está composto de pasos, palabras, plegarias e esforzos individuais e colectivos, cerne da súa universal dimensión. Así foi no tempo do Códice Calixtino (s. XII). Así é na era de Internet e das Redes Sociais. Algo desto falamos no curso das I Xornadas de Comunicación e Turismo celebradas polo Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia en Vigo, á beira do Camiño Portugués. Apuraban  os obreiros a edificación do Papal escenario en Compostela de Galicia.

Xosé Mª G. Palmeiro

Unha palabra túa: DEL RIEGO, MEMORIA DE NÓS [X.M. Palmeiro]

Hai un poema de don Ramón Otero Pedrayo que festexa o espírito dionisíaco de don Francisco Fernández del Riego e canta a súa querencia  por unha mesa ben
servida, a agradable compaña e a conversa demorada. Utilizo o “don” porque se trata dos nosos “patriarcas” das letras, do compromiso e do exemplo
galeguista. Da memoria de nós. Porque se alguén, sen pretendelo, herdou a fachenda sabia e gozosa do mestre de Trasalba, foi don Paco del Riego,
nacido (7-I-1913) en Vilanova de Lourenzá, na Mariña de Lugo dos meus amores.

Don Paco, case 98 anos, deixounos antes de que caera a derradeira folla de novembro, debruzado sobre o mar do Vigo, a cidade que o acolleu desde 1939. Repaso a súa biobibliografía, o seu legado desbordante de xenerosidade, intelixencia, e labourar arreo e asómbrame a súa capacidade de traballo ao servizo da Galicia que vai en nós. El resume a peripecia diste país no século XX. Estudante de Dereito en Compostela e vibrante dinamizador do Partido Galeguista, do Estatuto auroral. Combativo na clandestinidade perseguida da “longa noite de pedra”. Ponte co exilio americano, enlace con Luís Seoane, outro grande. E moi logo a Editorial Galaxia, a Fundación Penzol, a Academia Galega, o Consello da Cultura. E toda canta nobre empresa se puxo en marcha para ben da lingua, da cultura, do futuro de Galicia. Da liberdade, en suma.

Memoria de nós. Iso era don Paco e velaí a súa herdanza. Anacos de nós na documentación pacientemente reunida e clasificada. Nas cartas gardadas coma un tesouro. “Benquerido amigo e irmán”, escríbelle Castelao, e imaxínoo dirixíndose a él, no alén, con esas verbas. A un paso, a “santa compaña de inmortais galegos”. E o señor de Trasalba convidando a todos á mesa porque chegou Del Riego, de Galicia. Un brinde por él. E por nós.

Xosé Mª G. Palmeiro

Unha palabra túa: DE ONTE A HOXE E COA XENTE [X. M. Palmeiro]

Nos inicios falabamos da mellor maneira de contarlle á xente o que á xente lle pasaba. Ou sexa, do mellor xeito de facer xornalismo. Daquela a Liberdade era unha aspiración e a Autonomía, un oscuro e lonxano obxecto de desexo desde o Finisterrae periférico. Non fai falta engadir que había carencias materiais e tecnolóxicas e case todo estaba por facer.

Coñecémonos entón e coincidimos na sempre apresurada aprendizaxe ao pé de cada medio, impreso ou audiovisual. Atopámonos mentras ordenabamos os datos, os ditos e os feitos configuradores dese relato xeral, pequena historia de cada día, que chamamos actualidade. Creo que fomos sempre conscientes dese compromiso, acrecentado pola consideración de Galicia como referencia e tarefa. Como irrenunciable significante e significado.

Galicia. Xornalismo. Xente. Onte, coma quen di, e hoxe, agora mesmo, niste recanto no que quixera descobrir algunha complicidade curiosa e interesada verbo das manifestacións e expresións poliédricas dos universos da cultura. Eso que a xente fai, mira, goza, comparte, degusta, aprende, busca…Todo eso que lle permite vivir, soñar e relacionarse.

A xente xempre. O xornalismo necesario. Galicia, célula de universalidade. As cousas que temos visto e as que nos quedan por ver. No mundo-rede, na era dixital-global, tamén con carencias materiais e tecnolóxicas, no tempo da sociedade que chaman da información e do coñecemento seguimos necesitando a palabra, a crónica do que pasa e nos pasa e a compaña dos outros para sermos e sabermos máis. Seguimos necesitando do xornalismo para a reflexión e o lecer, para a historia e a vida. Por eso o reencontro. Para empezar máis unha vez.

Un destes días heime lembrar de falar disto co meu prezado colega e amigo Guillermo Campos, inventor, entre outras cousas, de HG&T. Coa venia.

Xosé Mª. G. Palmeiro

XV CAMPIONATO GALEGO DE SUMILLERES [2011]

XV CAMPIONATO GALEGO DE SUMILLERES [2011]

 Campionato de Galicia de Sumilleres [2009]

O XIV Campionato de Galicia de Sumilleres celebrado en Pontevedra no marco do primeiro salón de enoturismo amosou o alto nivel de profesionalidade que acadou Galicia no servizo do viño nos últimos anos.

Na final, con probas con un alto grao de dificultade no que os concursantes tiveron, por exemplo, que identificar en copa cega unha xinebra, un ron "añejo" e un tostado do Ribeiro, ou descorchar para decantar e servir un viño no que o corcho tronzaba por non estar en bo grao de conservación o que complicou un pouco o desenvolvemento das probas aos aspirantes ao podio galego.
Tres pontevedreses coparon o podio, sendo o primeiro posto para Óscar Cidanes do Restaurante Esteban de Mos. A segunda praza ocupouna a única dona nesta final, Marina Cruces, da Vinoteca de García de Tui. O bronce, foi para o vixente campión de Galicia de xefes de sala maîtres, Nacho Costoya.

V Campionato Galego de Xefes de Sala-Maitres [2009]

                                      
 Este concurso, considerado como el evento más importante para los profesionales del servicio hostelero de Galicia sirve, asimismo, como prueba selectiva para escoger al representante gallego que competirá, posteriormente, en el campeonato de España. El Grupo Hostelería Galega & Turismo (como Organización) y Amaiga (a quien corresponde la dirección técnica) cuentan para la celebración de este campeonato con el apoyo de la Xunta de Galicia y la Confederación de Empresarios de Hostelería de Galicia (CEHOSGA).

En esta ocasión, el Campeón es Nacho Costoya, ganador entre los doce participantes, de los cuales tres son vigueses (Brais Domínguez, de ‘La Galerie’; Carlos López Alonso; y Santiago Pérez Iglesias, de ‘Casa del Navegante’), uno de Santiago de Compostela (Nacho Costoya Eyo, de ‘Banqueting Sastrería de Sensaciones’), uno de Redondela (Tyales Veiga, de ‘Casa Pinales’), cinco son coruñeses (Santiago Diéguez, de ‘Alborada’; Sonia Pillo López, de ‘Casa Pendás’; Pedro Tomás Sestayo; Víctor Arellano Marco, del curso de formación de AMAIGA; y José Manuel Lage, del curso de formación de AMAIGA) y dos de Lugo (Jesús Fernando Vallejo, de ‘Mesón de Alberto’; y José Francisco Movilla, de ‘Hotel Husa Spa Villalba’). Se celebró en las instalaciones del I.E.S. Manuel Antonio de Vigo, convocado por la A sociación Galega de Maitres e Técnicos en Hostalería (Amaiga) y la Organización para os Campionatos de Promoción de Profesionais da HG&T.CENA ANUAL AGASU MARIDADA EN PAZO MENDOZA

El pasado més de enero celebramos la cena anual de agasu; nos dirijimos a baiona donde nuestro vicepresidente pedro villamarín nos deleitó con el siguiente menú maridado en el Pazo Mendoza :
APERITIVOENSALADA DE TREBOL CON PÉTALOS DE FLOR Y CLAVEL , VIEIRA Y REDUCCIÓN DE MÓDENA
BODEGA LOUREIRO CASA DA SENRA 09
LOMO DE LUBINA CON SALTEADO DE VERDURITAS DE TEMPORADA Y CREMA DE ESPINACAS
MAXIMA 2010 (RAMA)
ENTRECOT DE TERNERA CON FLOR DE CAPUCCINA , MILHOJAS DE PATATA Y GUARNICIÓN DE MINIVEGETALES
MENCÍA CASTILLO DE ULVER BY RAÚL PEREZ
CUNCA DE CHOCOLATE AMARGO AL HORNO CON HELADO
CALEM VINTAGE 05
¿Quieres ver más? haz click aqui (con el botón derecho y abre una nueva pestaña)

miércoles, 16 de marzo de 2011

Douro y Duero triunfan en la Cata Transfronteiriza HG&T

DOURO Y DUERO TRIUNFAN EN LA CATA TRANSFRONTEIRIZA HG&T
El Douro "Quinta de la Rosa", con 769 puntos, obtuvo la mejor calificación en la Cata HG&T-Agasu de Tintos Transfronteirizos do Cuadrante Noroestre Ibérico, orgnizada por la revista HG&T, con la colaboración de Agasu, en el marco de Fevino. En segundo lugar fue puntuado el Ribera de Duero "Ebano", que obtuvo únicamente tres puntos menos.

Los tintos portugueses alcanzaron mayor peso cualitativo sobre los del cuadrante español, si bien destaca el pulso sostenido por el berciano Cumal (quinto lugar) o el Toro Elias Mora (séptimo) y no digamos el undécimo puesto alcanzado por el nuevo Moure de Autor (Ribeira Sacra) o el también gallego, en este caso de Monterrei, Crego y Monaguillo.
Con calificación superior a los setecientos puntos (una vez anuladas la más alta y la más baja concedidas a cada vino) el palmarés quedó asi:

1. Q. da Rosa (Douro). 769 puntos
2. Ebano (RiberaDuero). 766
3. V. Abanderado (Douro) 753
4.Q. da Leda (Douro) 752
5. Cumal (Bierzo). 744
6. Grandes Quintas (Douro). 739
7. Elias Mora (Toro) 738
8 .Duorum. (Douro). 737
9. Q.da Cassa (Douro). 731
10.Couquinho (Douro). 730
11. Moure Autor (Ribeira Sacra). 724
12. Quanta Terra (Douro). 720
13.(ex-aequo) Teón (Ribera Duero) e Principal (Bairrada). 718
14.Cistius (Douro). 710
15 (ex.aequo).Crego e Monaguillo (Monterrei) e D'Eça (Douro). 709

O resto dos viños catados, hasta 27 seleccionados, obtiveron valoracións entre 695 y 513 puntos, a excepción de uno que no superó los 569. El director de la cata, y de la revista convocante, Guillermo Campos, precisó que es norma de estas convocatorias "hacer público únicamente las calificaciones que sirvan de orientación positiva al consumidor".

El jurado de expertos estuvo compuesto por seis miembros de la Asociación Galega de Sumilleres (que actúa oficiosamente como comité asesor de la publicación) con su presidente, David Barco, al frente, además de Pedro Villamarín, Carlos G. Portela, Sagrario Abril, Eva Banzo y Manuel Areal. Por parte portuguesa cataron los expertos y periodistas especializados José Augusto Moreira (Público), Emilia Monteiro (Journal de Noticias), Pedro Garcías (Fugas), André de Quiroga (Vida Económica) y el connesceur Joâo Gutèrres.

El presidente de la Feaav nombrado vicepresidente de la Ceoe

El presidente de la Federación Española de Asociaciones de Agencias de Viajes,
Rafael Gallego Nadal, ha sido nombrado nuevo vicepresidente del Consejo de Turismo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

Esta incorporación -sumada a las del presidente del Instituto para la
Calidad Turística Española (ICTE), Miguel Mirones, el vicepresidente de
Sol Melià, Sebastián Escarrer y el presidente de la Mesa del Turismo y ex
ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes - hace de la CEOE el gran
aglutinador del empresariado turístico nacional.

De este modo, la CEOE aspira a convertirse en un lobby turístico que defienda los intereses no sólo de las grandes empresas, sino también de las pequeñas y medianas compañías de nuestro país.

Gala de entrega dos premios Magnum

Despois do éxito acadado na primeira edición, o Instituto Galego do Viño e a
Compañía de Viños María Fechoría & Asociados, organiza esta noite (mércores 16 de marzo) a segunda noite galega adicada por enteiro o mundo do viño, que reúne unha vez máis os diferentes profesionais do sector dende unha perspectiva integral, incluíndo viticultores, enólogos, sumilleres,
periodistas e bloggers especializados.

Nodecorrer dunha cea no restaurante Pepe Vieira Camiño da Serpe serám recoñecidos os traballos dos mais destacados deste ano a través dos premios MAGNUM.

Abarrote en la IV Ruta do Pincho de A Guarda

La bodega Marqués de Vizhoja patrocina la IV Ruta do Pincho de A Guarda, una iniciativa que en tres días y medio de adversa climatología, batió todos los records de afluencia. En el primer fin de semana de la ruta los locales participantes despacharon 2.500 pinchos y algunos locales se quedaron sin “pasaportes” para entregar a sus clientes y en la noche del sábado se vieron colapsados por la gran afluencia de clientes procedentes de puntos tan distintos como Francia, desde donde se acercó un matrimonio, un grupo de peregrinos ingleses que se dieron cita en la Xamonería Avenida o una pandilla de Vigo que hizo noche en la localidad guardesa.

Tango para los españoles

Buenos Aires aparece en tercer lugar entre los destinos internacionales más buscados por los viajeros españoles en Internet, según el estudio elaborado por el buscador Easyviajar.com. Nueva York, París, Buenos Aires, Lima, Londres, La Habana, Quito, Guayaquil, Bucarest y Barcelona, en ese orden, son los destinos que se desprenden del ranking.

El estudio fue realizado a partir de las búsquedas de billetes de avión durante el mes de enero de 2011 en el comparador de vuelos de su web, con un total de 850.000 usuarios únicos. Según este informe, el continente americano desbanca a Europa en cuanto a número de visitantes gracias a la importancia de las primeras ubicaciones en el listado: Nueva York, en el primer lugar, y Buenos Aires, en el tercero, además de otros dos de Sudamérica y el Caribe, frente a cuatro europeos.

Axudas para a reconversión da viña en Galicia

O Diario Oficial de Galicia (DOG) ven de publicar unha Orde da Consellería do Medio Rural pola que se convocan para o ano 2011 as axudas aos plans de reestruturación e reconversión da viña en Galicia. Estas axudas teñen por finalidade incentivar os plans de reestruturación e reconversión da viña, no marco do obxectivo xeral de aumentar a competitividade dos viticultores, por medio da reconversión varietal, a reimplantación de viñas ou as melloras das técnicas de xestión da viña.

A dotación orzamentaria para esta convocatoria será de 1.200.000 euros. O prazo de presentación de solicitudes é de un mes contado a partir de mañá xoves 17 de marzo, día seguinte ao da publicación desta orde no DOG.

A Deputación de Pontevedra aproba o proxecto da Pousada de Meaño

A Deputación Provincial de Pontevedra aprobou hoxe o proxecto da Pousada de Meaño que será construída nunha parcela de 15.000 metros cadrados situada no lugar de Covas, na parroquia de Outeiro. O edificio terá unha superficie construída de 2.146 metros cadrados, cumprirá os parámetros necesarios para un establecemento hoteleiro formado por 24 estanzas (21 habitacións dobres e 3 suites todas adaptadas). O investimento necesario para acometer esta actuación ascenderá a 2.750.000 euros e o prazo de execución, unha vez adxudicadas as obras será de 12 meses.

O proxecto foi deseñado, tras gañar un concurso de ideas, polo arquitecto Mario Crecente da empresa Crecente Asociados. Este proxectista participou nos procesos de rehabilitación turística do complexo de Mondariz, do mosteiro de San Estevo de Ribas de Sil e tamén ocupou o cargo de subdirector xeral de turismo da Xunta de Galicia.

As catro Pousadas do Salnés que promove a Deputación de Pontevedra suporán un investimento de 10 millóns de euros, con axudas Feder, para construir 4 establecementos con máis de 100 habitacións dobles, totalmente accesibles, en Meis, na Armenteira, na Lanzada e Meaño, e para construir 50 kilómetros de rutas de sendeirismo e lecer accesibles.

Santi Domíguez inugurou a rúa Real no Vigo Vello

O tenente de alcalde de Vigo, Santi Domínguez, inaugurou hoxe a rúa Real, unha das 38 rúas e prazas que ao longo deste mandato se renovaron no Casco Vello, no que cualificou como “a maior actuación de mellora do entramado viario do barrio na súa historia”.

Aínda que a transformación que se deu nestes anos é “un feito”, dixo que hai que seguir traballando para completar un proceso polo que garantiu que os nacionalistas van seguir apostando. O nacionalista quixo agradecer especialmente a “paciencia” e “colaboración” veciñal para poder desenvolver as obras nesta rúa e no resto do barrio.

Santi Domínguez definiu a rúa Real “como a rúa maior do Casco Vello”, pero explicou que a pesar de ser unha vía principal, “o seu estado de deterioro era igual de grave que a da maioría das rúas nas que actuamos nestes anos”. Debido ao mal estado que presentaban os servizos públicos, a actuación principal das obras que se desenvolveron foi a renovación e dotación total dos servizos. “Os veciños e veciñas necesitaban ter servizos que no século XXI era impensable que non tiveran”, precisou.

O Casco Vello de Vigo contará cun servizo de bicicletas eléctricas

Un servizo de bicicletas eléctricas contribuirá no prazo dun mes e medio á mellorar a mobilidade do Casco Vello de Vigo, como un paso máis na aposta pola recuperación do barrio. Nunha primeira fase o servizo operará con 8 bicicletas, cunha autonomía de 60 kilómetros, e que se poderán utilizar durante dúas horas por só un euro. Este servizo completarase co bus eléctrico, cuxa infraestrutura estase acabando de instalar nestas semanas. Coa iniciativa das bicicletas e o bus eléctricos o obxectivo é facer accesible o barrio en calquera das súas zonas sen necesitar o coche particular.

La Cehat reclama reformas en el sector turístico cara el repunte previsto para este verano

A pesar de las perspectivas que hablan de un posible incremento en el número de visitantes, superior a dos dígitos, para la temporada de verano, es necesario analizar en mayor profundidad si este repunte obedece solo a causas coyunturales, o si por el contrario es debido a la mejora del producto turístico español, según el secretario general de la CEAT, Ramón Estalella.

Estalella señala que destacó que la inseguridad en otros países mediterráneos y el aumento de las reservas anticipadas, no deben hacer perder de vista la necesidad de importantes reformas y reenfoques en el sector turístico español: “aún detectamos una importante estacionalidad en los mercados exteriores y una falta de demanda de los nuevos productos de cultura, ciudades, negocio y naturaleza por parte del mercado alemán”. Estas declaraciones fueron realizadas en la jornada de debate Country Briefing Spanien: Situación del Mercado Alemán que cada año organiza la Oficina Española de Turismo de Berlín en el marco de la ITB.

Ramón Estalella remarcó que los últimos estudios a los que tiene acceso CEHAT “nos hablan de la falta de interés de la gente joven por venir a nuestro país. Debemos seguir trabajando en este segmento, ya que los abuelos y los padres están fidelizados y nuestro objetivo debe ser aumentar la satisfacción en sus nietos. No puede ser que nos digan que no quieren ir donde ya fueron sus abuelos”.

Valença exalta a lamprea do río Miño

A Lamprea do Rio Miño vai ser a protagonista dunha Mostra Gastronómica na comunidade pescadora de São Pedro da Torre. A inicitativa, promovida dende a Cámara Municipal, está programada entre o 18 e o 20 de marzo.

Os sabores únicos da lamprea Miño, considerada a mellor do mundo, van ser presentados nas formas máis tradicionais que elaboran os pescadores de Valença.
Lamprea á Bordalesa, Arroz de Lamprea, Lamprea Afumada, Lamprea Grellada, Lamprea Asada no Forno e Lamprea Recheada son as elaboracións que se poderán degustar nesta feira.

Ifema acoge una nueva edición de Intersicop

El Salón Internacional de la Panadería, Confitería e Industrias Afines, INTERSICOP’11, se celebra los días 24 al 28 de marzo próximos, en la Feria de Madrid. La novena edición de la feria, organizada por IFEMA, será el escenario en donde los profesionales de este sector darán a conocer las nuevas “modas” en el pan, la pastelería y el chocolate.

Exposición de equipos y productos, pero sobre todo, nuevas técnicas para deconstruir un alimento milenario como es el pan y el dulce. Ideas refrescantes que hacen de los obradores y maestros pasteleros unos artistas que apuestan por la calidad y los nuevos sabores y formatos.

Este certamen acogerá la presentación oficial de los primeros 10 Catadores de Pan de España. Se trata de unos profesionales “privilegiados”, formados durante tres años y con entrenamientos intensivos en pruebas de pan, que son capaces de extraer hasta 50 atributos de un alimento tan humilde.

Importadores alemanes visitan la D.O. Rías Baixas

Seis bodegas de la D.O. Rías Baixas participaronen una jornada de trabajo con 7 importadores alemanes, interesados en los vinos de esta denominación. La mesa de trabajo tuvo lugar en el Pazo de Mugartegui en el marco de una misión inversa organizada por el IGAPE. Estos importadores, acompañados de un prestigioso periodista alemán especializado en vinos españoles, aprovecharon su estancia en Rías Baixas para visitar bodegas de esta denominación.

“A estos profesionales le interesan bodegas de Rías Baixas que estén en planes de exportación pero que aún no tengan distribución en Alemania”, explica la directora de marketing y promoción del Consejo Regulador, Eva Mínguez, quien destaca que los importadores “conocen ya nuestros vinos, puesto que Alemania es uno de los mercados tradicionales al que ya llevamos años exportando y siempre ha estado entre nuestros diez primeros destinos”.

Alemania ocupó la sexta posición dentro de los diez destinos preferidos durante la campaña 2009-2010. Estos diez países concentraron el 87,98% de las ventas al exterior de esta Denominación. Una de las citas habituales de los vinos de Rías Baixas es la feria Prowein, en la ciudad alemana de Dusseldorf, que este año tendrá lugar del 27 al 29 de marzo.

Seminario sobre a Ponte Internacional entre Valença e Tui

Valença do Minho e Tui acollerán o seminario internacional “A Ponte Internacional, Unindo Xentes, Territorios e Culturas: As Relacións entre os Dous Povos”, que se celebrará do 18 ao 19 de marzo, no ámbito das Conmemoracións dos 125 anos da Ponte Internacional entre as dúas cidades.

O seminario contará cun amplo programa e coa particpación de varios especialistas universitários e investigadores que proporcionarán unha visón multidisciplinar sobre os diversos aspectos das relacións entre Galicia e o Norte de Portugal, tendo á ponte metálica, entre as duas cidades, como principal referencia.

Río Miño, una marca de trazabilidad para la lamprea

Hoy se presenta en el Aquamuseu do Río Minho en Vila Nova de Cerveira el proyecto RM Río Miño; una marca que engloba la pesca, la certificación de origen y la comercialización de la lamprea del Miño patentada tanto para España como para Portugal.

El autor de esta iniciativa es Benito Guerreiro, pescador del río Miño, que ideó un sistema de trazabilidad que permitirá, a través de la perforación de una de las aletas del pez, el seguimiento de esta pieza desde el momento que es capturada hasta que llega al consumidor final.

Se trata de un proyecto que pretende beneficiar por igual a los pescadores y a los restauradores, puesto que tanto uno como otro garantizan la procedencia de la lampera del río Miño ante el fraude creciente de la comercialización de piezas que se pagan por su procedencia del río Miño, cuando son foráneas.

Ampliar a cuota na pesqueríado lirio e fundamental para os arrastreiros galegos

A conselleira do Mar, Rosa Quintana, mantivo unha xuntanza cos representantes das principais asociacións do sector do arrastre galego para analizar os dous informes que se están a elaborar por petición conxunta do sector e da goberno de Galicia. O primeiro céntrase no estado da pesquería do lirio no Cantábrico Noroeste e o segundo trata sobre o impacto socieconómico na frota galega da redución, nun 93%, da cota asignada para esta especie pola UE neste ano.

O primeiro estudo foi elaborado por técnicos da Xunta mentres que o segundo foi encargado polo departamento que dirixe Rosa Quintana á Facultade de Ciencias Económicas da Universidade de Santiago de Compostela.

A conselleira do Mar, en declaracións aos medios antes da xuntanza, explicou tamén que o encontro é fundamental para preparar a reunión que manterá coa presidenta da comisión de pesca do Parlamento Europeo, Carmen Fraga, e coa directora xeral da DG Mare, Lowri Evans, en Bruxelas nas vindeiras semanas e na que lle exporá as consecuencias sobre o recorte da cota do lirio para o sector galego.

Ao respecto, a titular de Mar, salientou a importancia de que “Administración e o sector vaian xuntos a Europa para acreditar que hai recurso suficiente para que o sector poida seguir traballando”. “Non entendemos como de un día para outro a UE pode establecer un recorte do 93% e paralizar a toda á frota” dixo.

Turgalicia presenta 61 enclaves para o turismo ornitolóxico

A súa posición estratéxica, un dos puntos máis occidentais de Europa, fai da Comunidade galega un extraordinario lugar para o avistamento das migracións de aves mariñas. Esta riqueza avifaunística propiciou a creación dun novo recurso turístico desenvolvido pola Secretaría Xeral para o Turismo, a través de TURGALICIA, o Turismo Ornitolóxico de Galicia. Este produto presenta os 61 enclaves máis significativos da Comunidade para a observación de aves, agrupados en seis categorías: humidais interiores, litoral e mar aberto, áreas agrosilvopastoriles, contornas urbanas, canóns e vales fluviais; e áreas montañosas.

Turgalicia definiu ademais os dez mellores lugares de Galicia para o avistamento de aves. Trátase do Complexo Ons-Grove; a Ría de Ortigueira e Cariño; Estaca de Bares e Ría do Barqueiro; A Limia; Oímbra, Monterrei e Verín; Serra da Enciña da Lastra; Costa da Morte; Montes de Cervantes (Os Ancares); Humidais da Terra Chá; e a Ribeira Sacra sur (Canón do Sil).

martes, 15 de marzo de 2011

Fondos europeos para Galicia e Norte de Portugal

A Unión Europea aprobou 35 proxectos na área de cooperación Galicia-Norte de Portugal cun investimento de 30,8 millóns de euros. Das 35 iniciativas aprobadas, 24 foron presentadas con participación da Xunta de Galicia, por un importe de 9,6 millóns de euros.

Entre os que proxectos que recibiron o visto bo para a área Galicia-Norte de Portugal, destacan o ‘Observatorio Mariño da Marxe Ibérica e do Litoral’; ‘Novas prácticas institucionais, de base transfronteiriza, sobre o avellentamento activo’; “Aplicación das TIC á posta en valor do patrimonio cultural e histórico’; o ‘Centro de formación Turístico termal e de investigación da auga’ ou o ‘Impulso á rede intercomunitaria de Excelencia Ambiental mediante a rehabilitación de ecosistemas fluviais naturais con fins turísticos’.

O Comité de xestión Territorial do Programa Operativo de Cooperación Transfronteiriza España-Portugal 2007-2013 (POCTEP) reuniuse o pasado 2 de marzo en Badajoz (Extremadura) para resolver a Segunda convocatoria de Proxectos do Programa Operativo de Cooperación Transfronteiriza España-Portugal. A delegación galega estivo encabezada polo director xeral de Planificación e Fondos da Consellería de Facenda, Javier Rodríguez Seijo.

Turismo da Coruña participa na Seatrade Cruise Shipping Convention

Unha delegación de Turismo da Coruña participa dende mañán ata o 17 de marzo na Seatrade Cruise Shipping Convention, a feira de cruceiros máis importantes do mundo que cada anos se celebra en Miami.

O responsable da área de Turismo, Henrique Tello, salienta a importancia que o turismo de cruceiros ten para a cidade “xa que resulta fundamental para a actividade comercial para o propio coñecemento da cidade”. O obxectivo do Consorcio é promocionar ao máximo nivel a cidade da Coruña como destino turistístico entre os máis importantes touroperadores que acuden a esta cita.

Los hoteleros de Pontevedra se integran en Asehospo

La Asociación de Hoteles de Pontevedra Ciudad se integra en ASEHOSPO (Asociación de Empresarios de Hospedaje de la Provincia de Pontevedra), según un acuerdo adoptado en una reunión celebrada por la directiva de este último colectivo.

La unión se lleva a cabo después de diversas reuniones en las que se llegó al convencimiento de que la medida “beneficiará los intereses generales y por tanto también los particulares de sus respectivos asociados”.

La iniciativa viene a sumarse a la acordada recientemente, por la cual ya se integraron en ASEHOSPO la Asociación de Hostelería de Vigo (AHOSVI) y la Asociación de Turismo Rural de Pontevedra (AGARIMO) y el objetivo común es el de aunar esfuerzos, potenciar el turismo en las Rías Baixas y consolidar al sector del hospedaje como autentico motor de la promoción turística de la Provincia.

Concurso de cociña e coctelería no IES Fraga do Eume

O IES Fraga do Eume ocolle este xoves, día 17 de marzo a XII edición do Concurso de Cociña e Coctelería “José Rodríguez-Moldes Rey”, no que participan as Escolas de Hostalería de Galicia

O apartado de cociña, este ano conntinúa coa dinámica establecida a pasada edición cunha elaboración tradicional, pescada á romana, que deberá ser realizada exclusivamente cos ingredientes propostos nas bases do concurso e unha elaboración creativa a base de lombo de “porco celta.

Os alumnos formarán parella representando aos centros invitados e realizarán as citadas elaboracións, que serán sometidás á degustación dos membros do xurado.

No apartado de coctelería o xurado valorara a destreza e técnica dos participantes, a partir de un receitario internacional. Neste caso a participación e a titulo individual.

Las agencias de viaje reprochan a Aena su amenaza de huelga

La Federación Española de Asociaciones de Agencias de Viajes reitera la necesidad de poner fin, de modo urgente, a la amenaza de huelga de 22 días realizada por AENA durante la semana pasada. De mantenerse dicho ultimátum durante las próximas 48 horas, comenzaría a producirse una irreparable desviación en el flujo de turistas hacia otros destinos.
En este sentido, FEAAV señala que, en caso de producirse una asociación del mercado español con la idea de inestabilidad, los turoperadores europeos, que ahora mismo están buscando camas para la temporada de verano, girarán hacia otros destinos como Turquía o el Caribe.

De este modo, España perdería la importante ventaja competitiva que había adquirido tras las revueltas populares que han sumido a Egipto y Túnez, dos serios competidores en la zona del Mediterráneo, en un clima de gran incertidumbre.

Asimismo, desde FEAAV se considera que esta huelga –al margen de las pertinentes reivindicaciones laborales- busca, principalmente, golpear al sector de un modo definitivo, como se desprende de un simple análisis a las 22 jornadas seleccionadas para llevarla a cabo, que coinciden con las operaciones salida y retorno de Semana Santa, los puentes de mayo y agosto, y el verano: 20, 21, 24, 25 y 30 de abril; 2, 14, 15, 19 y 20 de mayo; 13, 23 y 30 de junio; 1, 2, 3, 4, 15 y 31 de julio; 1, 15 y 31 de agosto.

De consumarse, la huelga provocaría irreparables pérdidas para el turismo en un momento clave para su recuperación, en el que los datos arrojan un paulatino crecimiento con respecto a ejercicios anteriores.

Turismo ornitológico en Sanxenxo

La sociedad Turismo de Sanxenxo presentará a finales de este mes ante su Consejo de Administración el proyecto de Turismo Ornitológico en el que lleva trabajando desde hace meses. Con ello, la empresa mixta pretende iniciar todas las actuaciones posibles de cara a la búsqueda de financiación necesaria para su puesta en marcha, si así lo considera el órgano de decisión y ejecutivo, incluyendo la presentación de este plan ante las distintas administraciones y líneas de ayudas en vigor actualmente.

Esta nueva iniciativa de la sociedad integrada por el Concello de Sanxenxo y el CETS consiste en la creación y puesta en marcha de una Estación Biológica, que estará ubicada en el Centro de Interpretación As Telleiras, en la parroquia de Vilalonga, que tendrá como misión primordial el estudio y monitorización de los procesos biológicos del Complejo Intermareal Umia-O Grove y su entorno, principalmente para contribuir a su difusión.

lunes, 14 de marzo de 2011

Cata Transfronteiriza HG&T en Fevino

A revista Hostalería Galega&Turismo realiza este martes 15 en Ferrol, no marco de Fevino, unha das súas habituais "catas transfronteirizas". Nesta ocasión, a comparativa céntrase en viños tintos de denominacións de orixe situadas no cuadrante noroeste ibérico, isto é, as galegas (dende as lugourensáns a Rias Baixas), comunidades limítrofes (Ribera de Duero, Bierzo, Toro, etc) e lusas ao norte da rexión do Douro.

Para esta proba comparativa, na que ademáis de FIMO colaboran a Asociación de Hostelría de Ferrol, HG&T fixo unha selección previa de adegas e etiquetas de gama media-alta, acreditadas ou con posibilidades de mercado, posto que se trata de orientar aos lectores -e a hostalería constitúe o sector de maior peso entre os 12.000 suscriptores da publicación- criterio en base ao que foi cursada a invitación a unha vintena de adegas, en todo o cuadrante ibérico.

A Asociación Galega de Sumilleres -Agasu oficia habitualmente como comité asesor de cata da revista- aporta o maior peso específico ao painel de cata con Pedro Villamarín, Sagrario Abril, Manuel Areal, Eva Bouzo e Carlos Portela. De Lisboa e Porto desplázanse os xornalistas e comunicadores especializados José Augusto Moreira, Emilia Monteiro, Marc Barros e André de Quiroga. Completa o painel, que estará presidido polo tamén director de HG&t e da proba, Guillermo Campos, dous profesionais do servizo hostaleiro en Ferrol, Sonia González (Casa Pendás) e Pablo Bouza (Bacoriño), ademáis de negociant minhoto Joâo Gutèrres.

Trátase dunha "cata cega", en orden aleatorio decidido e mantido en segredo pola organización. Na avaliación, desestímanse as puntuacións máis alta e máis baixa emitida por cada un, "unha fórmula garantista de igualdade de oportunidades dado o alto coñecemento dos catadores e a eventualidade deunha potencial identificación de determinados viños".

Medallas de Oro en Berlón para Sameirás y Alma de Blanco

Dos vinos gallegos se han hecho con la Medalla de Oro en el Berliner Wein Trophy, un prestigioso certamen de carácter internacional que reconoce los mejores vinos sometidos a los más altos estándares de calidad. Entre los galardonados con la Medalla de Oro nos encontramos con dos vinos gallegos, el tinto joven "Sameirás 2009" de la D.O. Ribeiro, elaborado por el conocido viticultor de Ribadavia Antonio Cajide; y el blanco joven "Lagar de Xestosa Godello 2009" D.O. Monterrei (comercializado en España como "Alma de Blanco") de la bodega verinense Adegas Pazos das Tapias.

El concurso desarrollado en Berlín es el más importante que se celebra en Alemania, y cuenta con los reconocimientos y avales de la Unión Europea, la Organización Internacional del Vino y el Senado

Tarifas reducidas no novo Plan de Transporte Metropolitano de Santiago

O sistema tarifario zonal do novo plan de transporte metropolitano de Santiago, con importantes descontos por viaxes, entrará en vigor o vindeiro luns. A Xunta de Galicia planificou, tanto no plan metropolitano de Santiago, como nos de Coruña e Ferrol, como primeiro paso o reparto e cambio de tarxetas, para que no momento en que entren en vigor as tarifas os usuarios dispoñan dos dispositivos que lle garantan un aforro.

O novo sistema tarifario do plan de Transporte Metropolitano de Santiago consta de 6 zonas tarifarias nas que se enmarcan os 11 concellos integrados no PTM: Santiago de Compostela, Ames, Boqueixón, Brión, Oroso, O Pino, Teo, Touro, Trazo, Val do Dubra e Vedra. Desta forma, máis de 178.000 galegos se beneficiarán do noso sistema de transporte.

O Pazo de Meirás abrirase ao público catro días ao mes

O Pazo de Meirás abrirase ao público catro días ao mes e de xeito gratuíto desde o vindeiro 25 de marzo, tal e como establece o convenio asinado entre a Consellería de Cultura e Turismo e os propietarios deste Ben de Interese Cultural o pasado 24 de febreiro. O Pazo de Meirás abrirá os venres en horario de 11 a 14 horas pola mañá e de 15 a 18 horas pola tarde.

Haberá visitas guiadas gratuítas, en galego ou en castelán, para grupos de 15 persoas, cunha duración aproximada dunha hora. Os visitantes deberán pasar un control de seguridade á entrada e poderán completar o percorrido que se estableceu tendo en conta a súa declaración como Ben de Interese Cultural e respectando a intimidade das estancias de uso privado sen interese artístico ou histórico.

Rías Baixas en la asamblea de ACEVIN

La Ruta do Viño Rías Baixas participó en la decimoséptima asamblea de la Asociación de Pequeñas y Medianas Ciudades Vitivinícolas (ACEVIN) en Logroño. EL presidente de la ruta, José Ramón Meiriño, que asistió a esta cita acompañado del técnico de esta asociación, Ramón Burdeos, asegura que “se trata de un encuentro muy importante en el que se hará balance de la situación de las rutas y se perfilarán las acciones futuras de promoción”.

Allí fueron tratados diversos temas entre los que se encuentra un convenio de promoción de las Rutas del Vino, los proyectos previstos por ACEVIN, la situación del convenio firmado con el Ministerio de Medio Ambiente, el estado de cuentas de la asociación y la certificación de nuevas rutas. Actualmente, ACEVIN cuenta con 16 rutas plenamente certificadas, entre ellas la de la D.O. Rías Baixas y, cinco están en proceso.

Rutas del Vino de España son una prestigiosa plataforma a la que la Ruta do Viño Rías Baixas pertenece desde el año 2005 como una de las denominaciones españolas pioneras, y que sirve como una eficaz herramienta de difusión y reconocimiento que la equipara a las más prestigiosas zonas vitivinícolas de España, al tiempo que fomenta su promoción a nivel nacional e internacional de la mano de la Secretaría General de Turismo.

Restaurama 2012 será la cita obligada para el profesional de la hostelería y restauración

El que viene siendo uno de los salones locomotora de las últimas ediciones de Alimentaria arranca con fuerza los preparativos de su próxima edición, que se celebrará del 26 al 29 de marzo de 2012. Restaurama jugará en la próxima Alimentaria su carta más competitiva de la mano de las principales divisones foodservice del panorama empresarial y de los profesionales más influyentes del canal Horeca, restauración moderna y tradicional y los segmentos de panadería, pastelería y heladería.

Con una previsión de ocupación de 8.000 m2 del pabellón 6 de Fira Gran Vía, que compartirá con Mundidulce, el Salón Internacional de la alimentación fuera del hogar de Alimentaria, ofertará al mismo nivel negocio, formación, información y eventos de clara aplicación práctica para ofrecer soluciones completas al complejo perfil del restaurador actual.

sábado, 12 de marzo de 2011

Os ingleses conquistan Vilagarcía

A programación do Entroido péchase en Vilagarcía coa celebración do Sábado Inglés, o peculiar concurso de disfraces de temática británica organizado pola Concellería de Promoción Económica e Innovación en colaboración coas asociacións de hostalería (Ahituvi) e de comerciantes (Zona Aberta). A organización repartirá 3.100 euros en premios e unha viaxe dun weekend para dúas persoas a Londres.

O requisito principal para participar no concurso é que os disfraces garden relación con calquera temática de orixe británica. A partir de aí, valorarase a orixinalidade, o deseño, e tamén a animación que os concursantes realicen nos establecementos hostaleiros polos que deberán pasar para poderen ser avaliados polo xurado.

As persoas interesadas en participar deberán presentarse na explanada do Auditorio entre as 00:00 do sábado e as 02:00 horas da madrugada do domingo para inscribirse no concurso.

Gran aceptación para Limia Verde

El turismo rural no está viviendo su mejor momento, por eso es de destacar cualquier iniciativa que consiga revitalizar el sector, aunque sea de forma puntual. Según informa la asociación Limia Verde, su oferta de “Sabores de Invierno” está teniendo una gran aceptación pues logra atraer “al cliente tipo de las ciudades de Galicia que viene a disfrutar de un fin de semana en Orense y a conocer nuestra zona de A Limia y la gastronomía”, señala el colectivo.

De cara a seguir revitalizando el sector, los empresarios asociados han decidido celebrar el primer domingo de julio el Día del Turismo Rural, en el que se realizarán actividades relacionadas con el sector, de cara a dar a conocer la oferta que existe en la comarca.

Rías Baixas estará en FEVINO con stand propio

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rías Baixas continúa con su participación habitual en la séptima edición de la Feria de Vino del Noroeste, Fevino, que se celebra en Ferrol del 12 al 15 de marzo. Este Consejo Regulador acudirá con un stand propio en el que se expondrán 36 marcas y se podrá degustar vino genérico.

Según explica Eva Mínguez, responsable de marketing y promoción del Consejo Regulador: “estamos en Fevino porque es un referente del sector en Galicia y para nosotros es fundamental nuestra participación”.

Este Consejo Regulador y algunas bodegas de Rías Baixas asisten tradicionalmente en una cita profesional que se celebra cada dos años y que alcanza su séptima edición.

Terras de Pontevedra presentou o destino en Madrid

A Mancomunidade de Turismo Terras de Pontevedra presentou o seu destino turístico na Casa de Galicia en Madrid, nun acto ao que estiveron convidados medios e profesionais do sector turístico na capital do Estado.

Cun orzamento de 4.000.002 euros repartidos en catro anualidades, O Plan de Dinamización de Produto Turístico Terras de Pontevedra xorde como consecuencia dun convenio de colaboración subscrito o 8 de maio de 2.007, polo Ministerio de Industria, Turismo e Comercio, a Consellería de Innovación e Industria, a Mancomunidade de Terras de Pontevedra, a Cámara de Comercio, Industria e Navegación de Pontevedra e a Asociación de Turismo da Comarca de Pontevedra, comprendendo os seguintes 8 municipios: Pontevedra, Marín, Poio, Ponte Caldelas, Vilaboa, Cotobade, Barro e Campo Lameiro.

Eroski abre un nuevo supermercado en Neda

Vegalsa-Eroski, empresa gallega de distribución alimentaria, abrió un nuevo supermercado de su franquicia Eroski/City en Neda (Avenida Algeciras 68-70). Esta nueva superficie comercial supuso una inversión total de 750.000 euros y da empleo directo a 16 trabajadores de la comarca.

La nueva instalación ofrece una sala de ventas de 630 m2 y un aparcamiento con capacidad para 32 plazas. El nuevo supermercado dispondrá de las habituales secciones de ultramarinos, lácteos, doguería y perfumería, y también de amplias secciones de productos frescos: pescadería, charcutería, frutería, panadería y carnicería.

Sónar Galicia internacional en A Coruña

O Festival Internacional de Música Avanzada Sónar Galicia 2011 levará á Coruña do 17 ao 18 de xuño unha trintena de actuacións de artistas nacionais e internacionais de primeiro nivel. A segunda edición de Sónar Galicia, froito da colaboración entre Avanced Music e a Xunta de Galicia, permitirá consolidar a bicapitalidade do festival, iniciada no Xacobeo 2010, e facer un percorrido polas múltiples caras da electrónica actual.

A programación de Sónar Galicia 2011 inclúe a varios dos máis destacados artistas do panorama internacional da actualidade, a maioría dos cales actuarán por primeira vez na Coruña. Shackleton, James Holden e The Gaslamp Killer formarán parte desta programación xunto a M.I.A., Magnetic Man, Underworld, Die Antwoord, Cut Copy, Boys Noize ou Buraka Som Sistema, entre outros.

Plan alternativo de Renfe por las obras en el tramo Redondela-Vigo

Renfe establece un Plan Alternativo de Transporte por carretera entre los días 12 y 20 de marzo para asegurar la prestación del servicio, con motivo de las obras de mejora en la vía férrea que el Ministerio de Fomento, a través de Adif, está realizando entre Redondela y Vigo-Guixar. Los trasbordos afectarán a servicios de Larga Distancia y Media Distancia como origen o destino las estaciones de Vigo-Guixar y Pontevedra.

Por otro lado, el acceso a los trenes en la estación de la localidad pontevedresa de Arcade se realizará desde el andén principal, situado junto al edificio de viajeros. De este modo, deja de utilizarse el andén provisional por el que accedían los viajeros a los trenes como consecuencia de las obras de adecuación de la línea.

viernes, 11 de marzo de 2011

Arzúa agarda a participación de milleiros de persoas na Festa do Queixo

Ata o domingo, o queixo é o protagonista en Arzúa, vila que adopta estes días un valor engadido desde a perspectiva cultural, económica, formativa e de lecer, a través dunha intensa e rica programación de actividades. A programación comeza este venres co concurso de Tapas e Petiscos, que se celebra por quinto ano consecutivo e que organizan o Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Arzúa-Ulloa e a Asociación de Hostalería de Arzúa. A partir das 18.30 h, e durante toda a fin de semana, nos 17 establecementos participantes de hostalería de Arzúa poderanse degustar as exquisitas tapas creadas para esta edición.

O xurado valorará a presentación final, a textura, o sabor, a orixinalidade e a impresión final que causa cada pincho. O hostaleiro ou hostaleira cuxo pincho ou tapa obteña a maior puntuación será distinguido/a polo Consello Regulador e a Asociación de Hostaleiros durante a mañá do domingo.

Pero ademais, todos aqueles que se acheguen a Arzúa poderán gozar dun intenso programa de actividades no que destacan as actuacións musicais de, entre outros, Delinqüentes e Susana Seivane.

Sumario HGgTonline 11 de marzo

FEVINO abre sus puertas este sábado. Más info en PROTAGONISTAS

ARZÚA agarda a participación de milleiros de persoas na Festa do Queixo. Máis info en DE BOCA

SOUTOMAIOR acolle esta fin de semana o XI Certame da Camelia, un dos máis importantes da provincia de Pontevedra. Máis info en VISTO Y NO VISTO

TERRAS DE PONTEVEDRA presentou a súa oferta turística en Madrid. Máis info en TITULARES

VEGALSA-EROSKI abre un nuevo supermercado en Neda. Más info en VISTO Y NO VISTO

BICS. Roberto Varela comprométese a incoar o expediente de declaración BIC do Castro de Baroña neste cuadrimestre mentres o Consello da Xunta outorga esta clasificación ao Castro da Cidá de Saceda en Cualedro e o de Borneiro en Cabana de Bergantiños. Máis info en TITULARES

HUELGA. Fracasa el primer intento de AENA y los sindicatos de evitar la huelga

MEIRÁS. O Pazo de Meirás abrirase ao público antes de rematar marzo. Máis info en VISTO Y NO VISTO

RÍAS BAIXAS. El pleno del C.R. Rías Baixas tratará el día 17 las sanciones por los excesos en la cosecha

LUGO. O Concello de Lugo adxudica á empresa Blades Comunicación Otrom unha campaña para a promoción turística da cidade

VINO. El miércoles se celebra la segunda gala dedicada al mundo del vino. Más info en DE BOCA

ARMENTEIRA. A Deputación de Pontevedra asina un convenio coa comunidade de monxas da Armenteira para a elaboración de xabóns co aceite da camelia que se obtén na estación de O Areeiro

INGAPAN inicia en Dubai su expansión por los países árabes. Más info en PROTAGONISTAS

MUXÍA. Los buceadores furtivos siguen esquilmando el mejor percebe de Muxía

CALDAS. Diez locales de Caldas de Reis ofertan tapas gratuitas este fin de semana. El Concello redefine el complejo termolúdico de A Tafona

CORUÑA. La Torre de Hércules impresiona a las autoridades de Faros

TUREXPO. Una televisión china especializada en turismo grabará el salón Turexpo

O PINO. El centro cultural de O Pino acogió una degustación de los productos típicos del territorio Ulla-Tambre-Mandeo

RÍAS ALTAS. Os directivos do Club Gastronómico Rías Altas celebraron as xornadas da lamprea

Terras de Pontevedra presentou a súa oferta turística en Madrid

A Mancomunidade de Turismo Terras de Pontevedra presentou o seu destino turístico na Casa de Galicia en Madrid, nun acto ao que estiveron convidados medios e profesionais do sector turístico na capital do Estado. Proxectouse un audiovisual do destino e interviron, entre outros, o xefe territorial de Cultura e Turismo da Xunta en Pontevedra, José María Picallo, o alcalde capitalino, Miguel Fernández Lores, e o campión do mundo de triatlón, Javier Gómez Noya.

Entre outros atractivos, Terras de Pontevedra fixo fincapé na súa oferta patrimonial (arte rupestre, ruta dos arrieiros, etc.), de turismo de natureza e deportivo ou gastronómico.

Nuevo supermercado Eroski en Neda

Vegalsa-Eroski, empresa gallega de distribución alimentaria, acaba de inaugurar un nuevo supermercado de su franquicia Eroski/City en Neda (A Coruña). Esta nueva superficie comercial supone una inversión total de 750.000 euros y da empleo directo a 16 trabajadores de la comarca.

Esta nueva apertura supone la primera inauguración de Eroski/City en Galicia durante el año 2011, donde la empresa ya cuenta con más de 66 establecimientos entre propios y franquiciados. Vegalsa-Eroski cuenta en Galicia con 239 establecimientos entre propios y franquiciados, bajo las enseñas de Eroski/center, Eroski/city, Autoservicios Familia, su franquicia Aliprox, y los establecimientos Cash Récord especialistas en Hostelería.

Ferrol, capital vitícola

Fevino, la Feria de Vino del Noroeste, entra este año en su séptima edición y entre el sábado y el martes convertirá el recinto ferial de Ferrol en el punto de encuentro de los más destacados expertos en vino del panorama nacional e internacional. Con cerca de 3.000 metros cuadrados de superficie expositiva, Fevino contará este año con la participación de 58 expositores, que representarán a más de 200 bodegas, de la mayor parte de las denominaciones de origen españolas.

Los dos primeros días del certamen, abiertos al público en general, incluirán degustaciones de productos gallegos de elaboración artesanal como los Queixos do Rexo, de Allariz, Arzúa-Ulloa, Cebreiro, y San Simón, y una charla que bajo el título “La virtud de descubrir los defectos”, pretende orientar al consumidor final para que llegue a ser capaz de distinguir cualquier alteración en un vino.

Soutomaior rende tributo á camelia esta fin de semana

O Castelo de Soutomaior acolle esta fin de semana a XI edición do Certame e Exposición da Camelia, que o Concello organiza en colaboración coa Deputación de Pontevedra. Pero ademais, os veciños e visitantes que se acheguen a este municipio pontevedrés poderán gozar da beleza desta flor nos escaparates dos comercios de Arcade.

A novidade deste ano é que haberá outra modalidade para os comercios participantes, ademáis de valorar a flor valorarase a composición artística da obra que adorna os seus escaparates. A entrega de premios celebrarase o domingo, e estará amenizada pola Minibanda da Asociación Musical Artística de Arcade.

O Pazo de Meirás abrirá finalmente ao público

A Xunta e a familia Franco chegaron a un acordo, finalmente, para abrir ao público uns días concretos o Pazo de Meirás. De feito, está previsto que xa se poida visitar este mesmo mes de marzo. En virtude do acordo, a propiedade deberá garantir a apertura do inmoble, como mínimo, catro días ao mes. Realizaranse visitas guiadas que contarán cun control de seguridade que correrá a cargo da Administración.

O itinerario terá unha duración aproximada dunha hora e media.

Novos BICs á espera da declaración do Castro de Baroña

O Consello da Xunta vén de declarar Ben de Interese Cultural os catros de Saceda, en Cualedro (Ourense) e de Borneiro, en Cabana de Bergantiños (A Coruña). Trátase de xacementos que contan con importantes restos, e ben conservados.

Nunha parecida situación atópase o Castro de Baroña que, sen embargo, segue á espera desta declaración. A este respecto, o conselleiro de Cultura e Turismo, Roberto Varela, asegurou que o expediente de declaración deste complexo como BIC será incoado neste primeiro cuadrimestre de 2011. O conselleiro indicou, ademais, que ao longo deste ano vanse realizar traballos de mantemento e conservación naquelas zonas do xacemento que así o precisen.

Ingapan inicia en Dubai su expansión por los países árabes

El grupo lucense Ingapan inició su expansión en los países árabes con la apertura de una delegación en Dubai. Según informa La Voz, la inauguró a principios de este mes, así como otra delegación en México. Desde estos puntos, el grupo distribuirá los productos de todas sus marcas: Chousa, Kentes, Koama, Avoa y Yaya María Professional.

Durante este año, Ingapan pretende seguir consolidando su presencia en Europa, centrándose en Alemania.

Segunda gala del vino, en Pepe Vieira

El próximo miércoles se celebra, en el restaurante Pepe Vieira Camiño da Serpe, la segunda edición de la gala de entrega de los Premios Magnum, organizada por el Instituto Galego do Viño. Viticultores, sumilleres, enólogos y periodistas especializados se darán cita en este encuentro.

Desde la organización destacan que este tipo de eventos ponen de manifiesto la alta calidad de los vinos gallegos, y especialmente de esta comarca.

jueves, 10 de marzo de 2011

Acusaciones mutuas por el descenso en el tráfico de Peinador

El aeropuerto de Vigo sigue en caída libre y los políticos se culpabilizan los unos a los otros. Santi Domínguez, edil de Turismo de la ciudad olívica, responsabiliza a la “total inactividade de Feijóo. Dice el nacionalista que la “falta de planificación do espazo aeroportuario galego” está detrás de las malas cifras que acumula Peinador. “Sería un erro estratéxico pretender competir co segundo aeroporto de Portugal”, indica, y apunta que Galicia debe aprovechar la circunstancia de contar con tres terminales.

Por su parte, el grupo municipal del PP de Vigo responsabiliza al alcalde, Abel Caballero, de que la actividad de Peinador “caiga a mínimos histórico”. Le acusan de no haberse preocupado de la infraestructura durante sus cuatro años de gestión.

Sumario HGgTonline 10 de marzo

PEINADOR. Cruce de acusaciones sobre la culpabilidad del descenso en el tráfico de Peinador. Más info en DE OREJA

SANTIAGO promociona en el mercado alemán el aniversario de la Catedral. Más info en VISTO Y NO VISTO

TURGALICIA orienta un concurso para que solo pugne una firma. Más info en DE OREJA

AS PONTES. El lago artificial de As Pontes tendrá una playa

HUELGA. AENA y sindicatos se reúnen para tratar de evitar la huelga mientras las agencias ya desvían reservas a Oporto. Más info en TITULARES

A GUARDA. Presentada a cuarta edición da Ruta do Pincho de A Guarda. Máis info en DE BOCA

XURÉS. Ricardo García-Borregón ocupará a presidencia do órgano de dirección da Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés. Máis info en PROTAGONISTAS

VILANOVA DE AROUSA. A parroquia de Tremoedo celebrará o vindeiro día 20 a Festa da Carne ao Caldeiro

HOSTAL. El Hostal dos Reis Católicos celebra el primer aniversario como Parador Museo con jornadas de puertas abiertas, visitas guiadas y conciertos. Más info en PROTAGONISTAS

CERVO. Todo preparado para la Festa do Erizo de Cervo. Más info en DE BOCA

A CORUÑA. El presidente de Puertos del Estado, Fernando González Laxe, visita este jueves la ciudad acompañado de una representación de la asociación de faros

VIGO. Puertos de Alemania y Dinamarca serán nuevos destinos de cruceros desde mayo. Más info en VISTO Y NO VISTO

LUGO. Una televisión de Japón graba un reportaje sobre la Muralla de Lugo

TURISMO. Los destinos españoles son los más deseados por todos los turistas europeos. Más info en DE OREJA

AENA y los sindicatos se reúnen para tratar de evitar la huelga

AENA y los representantes sindicales se reúnen este jueves para intentar acercar posturas que eviten la huelga de 22 días anunciada por los trabajadores. Mientras, José Blanco sigue insistiendo en que AENA seguirá siendo pública y que los derechos de los trabajadores están garantizados en el nuevo modelo.

Por su parte, según recoge La Voz, las agencias ya desvían reservas a Oporto ante el temor de que la amenaza de huelga fructifique. “Lo que están consiguiendo es que estemos potenciando más el aeropuerto Sá Carneiro”, señala Juan Milleiro, vicepresidente de la Asociación Provincial de Agencias de Viajes de Pontevedra.

Cervo prepara a Festa do Ourizo

O vindeiro 26 de marzo, a localidade de Cervo celebrará a Festa do Ourizo, celebración que chega á súa vixésima edición. O programa desta festa gastronómica, das máis veteranas de A Mariña, inclúe as décimo primeiras Xornadas Técnicas sobre o Ourizo nas que se falará sobre a recuperación biolóxica desta especie e a súa planificación futura.

Ademais, celebrarase o tradicional concurso gastronómico e a degustación, na que se agarda que participen milleiros de persoas.

Vigo estará conectado por mar con Alemania y Dinamarca

Vigo ampliará próximamente la posibilidad de hacer viajes marítimos a Alemania y Dinamarca, sumándose así a las rutas de cruceros que ya enlazan este año con otros países europeos. Según recoge Faro de Vigo, la compañía Happy Cruises pondrá en servicio el próximo 22 de mayo un crucero que hará la ruta Vigo, Le Havre, Amsterdam, Kiel y Copenhague. La empresa usará un barco con capacidad para unos 800 pasajeros.

El precio del paquete desde el puerto de Vigo es de 699 euros por persona, lo que incluye ocho días a bordo y el vuelo de regreso a España desde Copenhague.

Santiago promociona el aniversario de la Catedral en Alemania

El ochocientos aniversario de la consagración de la Catedral y la puesta en marcha de la Cidade da Cultura centran la campaña de promoción que Turismo de Santiago está desarrollando en la feria de turismo de Berlín. Compostela está dentro del espacio asignado a Turespaña.

Durante su presencia en Berlín, Turismo de Santiago mantendrá una serie de contactos con los responsables de las Oficinas Españolas de Turismo que hay en Alemania, así como con intermediarios en la comercialización turística, tanto alemanes como de otros países.

Turgalicia orienta un concurso para que solo pugne una firma

La entidad pública Turgalicia ha sacado a licitación un contrato de patrocinio publicitario dirigido a empresas privadas de aviación comercial que, formalmente, planea adjudicar en mayo recurriendo al procedimiento abierto. Pero, como recoge La Voz, las propias reglas que ha aprobado para dirimir el concurso en la práctica reducen a nada más que una sus potenciales ganadoras.

La única empresa que cumple todas las condiciones estipuladas es Air Nostrum que, a cambio, regalará decenas de billetes a la Administración –señala el periódico- y conectará A Coruña con Valencia y Vigo con Sevilla y Bruselas. Además, promocionará Galicia y lucirá el eslogan “¿Me guardas el secreto?”.

Los destinos españoles son los más deseados por los turistas europeos

Las principales ciudades españolas son las más solicitadas entre los turistas de once países europeos, según los resultados de la encuesta mensual de febrero que realiza el buscador de vuelos Skyscanner.es. Seis ciudades españolas (Barcelona, Madrid, Santa Cruz de Tenerife, Málaga, Alicante y Palma de Mallorca) se encuentran entre las 20 más buscadas.

Barcelona es la ciudad más solicitada entre los destinos españoles ocupando un destacado lugar entre los cinco primeros puestos para nueve de los once países encuestados, sólo irlandeses e italianos la sitúan en sexto lugar. Madrid está también entre las primeras diez posiciones para ocho de los países. Daneses, suecos y rusos la sitúan un poco más atrás.

La ciudad más buscada es, un mes más, Londres, seguida a mucha distancia por París, pero ninguna otra ciudad inglesa o francesa está entre las 20 principales, razón por la que España ocupa el primer puesto en búsquedas por países.

El Hostal, de aniversario

El Hostal dos Reis Católicos celebra esta semana su primer aniversario como Parador Museo con un programa cargado de actividades. El hotel más antiguo del mundo quiere aprovechar la efeméride para acercar sus instalaciones al mayor número de visitantes posible y superar las cerca de 5.000 visitas que recibió el año pasado por parte de personas no alojadas en él. Para ello, el establecimiento ha organizado una serie de visitas guiadas y jornadas de puertas abiertas que tendrán lugar desde el sábado 12 de marzo y hasta el próximo viernes día 18. Se trata de un programa para todos los públicos que se completará con los conciertos de Iago Domínguez y Paulo Brasil; y Manuel Tevar y Laura Sierra.

Durante el fin de semana, el parador ha dispuesto varias visitas guiadas gratuitas para el público a las 16:30 y las 17:30 horas. El resto de la semana el establecimiento abrirá sus puertas de 12:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas para que todo aquel que lo desee pueda acceder a su interior de manera libre y gratuita (sin cita previa), llevándose además una guía del Parador Museo.

García-Borregón ocupará a presidencia da Reserva do Xurés

Xa foron constituídos os órganos de goberno da Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés, na que o director xeral de Conservación da Natureza da Consellería do Medio Rural, Ricardo García-Borregón, ostenta a Presidencia mentres que o director do Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés, Tomás Merino, encargarase da Secretaría. A vicepresidencia correrá a cargo do presidente do Instituto de Conservación da Natureza e da Biodiversidade de Portugal.

Ademais, procedeuse á constitución da Comisión de Dirección Transfronteiriza, así como da Xunta de Cooperación e a presentación do Plan de Acción da Reserva da Biosfera, documento elaborado en varias reunións técnicas realizadas entre representantes de ámbolos dous países.

Guardeses e visitantes están convidados a participar na cuarta Ruta do Pincho

A Asociación de Comerciantes Ábaco organiza a cuarta edición da Ruta do Pincho, que está patrocinada por Bodegas Marqués de Vizhoja. En total participan dezanove establecementos da localidade que ofrecerán orixinais petiscos e tapas. Como en anteriores edicións, os clientes que participen na Ruta terán un pasaporte que irán selando nos diferentes locais. Haberá premios para aqueles que completen o pasaporte, entre eles unha fin de semana no Talaso Atlántico.

A Ruta estará en funcionamento ata o vindeiro 10 de abril, en horario de 11.00 a 13.30 e de 19.00 a 22.00 horas os xoves, venres e sábados, e os domingos só de mañá.

miércoles, 9 de marzo de 2011

El turismo seguirá creciendo

Optimismo generalizado y buenas perspectivas. Esta es una de las principales conclusiones del Foro Económico Mundial (FEM), que se celebró en Andorra La Vella, dentro del I Foro Global de Turismo, organizado por la Organización Mundial de Turismo (OMT) y en el que participaron 200 representantes de los sectores público y privado relacionados con el turismo. Las únicas “regañinas” generalizadas fueron para destacar la pérdida de mano de obra cualificada en las empresas del sector y la mala política medioambiental. Y el deseo común se centró en actuar colectivamente por un turismo más competitivo y responsable

Ni la crisis global, ni la tensión en Oriente Medio, ni la subida del petróleo parecen ser problemas serios para el turismo en opinión de los más destacados participantes en este Foro. Para la OMT, según adelantó su secretario general, Taleb Rifai, “se mantiene la previsión inicial de que el sector crecerá entre un 4 y 5% en 2011”. La crisis actual en algunos países árabes, tampoco pasará finalmente factura al turismo.

Sumario HGgTonline 9 de marzo

HUELGA. Los trabajadores de AENA amenazan con una huelga que puede amargar las vacaciones a muchos españoles. Más info en TITULARES

VIGO. O conselleiro de Infraestruturas compromete o apoio da Xunta á rehabilitación do Casco Vello de Vigo. Máis info en DE OREJA

ICEX. Wines from Spain e ICEX organizan el I Salón de los Grandes Vinos de España en Hong Kong y Shanghai. Más info en DE BOCA

HOTEL BEIRAMAR. El grupo Carrís Hoteles inaugura el próximo 18 de marzo el Hotel Beiramar de Vigo. Más info en TITULARES

TORRES. Miguel A. Torres recibe el premio Lifetime Achievement 2011 por su compromiso con el medio ambiente. Más info en PROTAGONISTAS

INFRAESTRUCTURAS. José Blanco rompe el diálogo con la Xunta por el AVE en Ourense

ÁRBOLES. La Fundación Félix Rodríguez de la Fuente lanza una campaña de acción ciudadana para salvar a los árboles singulares gallegos. Más info en VISTO Y NO VISTO

TURISMO. El I Foro Global del Turismo concluye que el sector seguirá creciendo. Más info en DE OREJA

SALMÓN. Pescadores e mariscadores da ría de Muros-Noia loitarán para evitar a instalación de gaiolas para a cría de salmón nas súas augas

HOTREC presenta en el Parlamento Europeo los avances en la unificación de la clasificación hotelera. Más info en PROTAGONISTAS

XACOBEO. A Xunta considera lamentable a falta de compromiso do Goberno de España coa celebración do Xacobeo 2010. Máis info en DE OREJA

Diferencias irreconciliables en torno al Xacobeo

Todavía colean los ecos de la ausencia de Zapatero en el Año Santo o del escaso apoyo del Gobierno central al Xacobeo. Según recoge La Voz de Galicia, el Ejecutivo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero alega que no financió el Xacobeo por verlo “improcedente”.

Por su parte, la Xunta considera lamentable la falta de compromiso del Gobierno de España con la celebración del Año Santo. Recuerda que la Consellería de Cultura e Turismo solicitó en numerosas ocasiones a la Dirección General de Loterías y Apuestas del Estado la colaboración con el Xacobeo, pero este organismo “sólo puso obstáculos y manifestó su falta de interés”, precisa la Xunta.

Premio para el presidente de Bodegas Torres

El presidente de Bodegas Torres, Miguel A. Torres, ha recibido el Premio Lifetime Achievement 2011 en los Drink Business Green Awards por su trayectoria profesional en apoyo de las prácticas medioambientales sostenibles en el sector del vino y los espirituosos. Los galardones, entregados en Londres, son concedidos por la prestigiosa revista británica Drink Business. En la edición del 2010, Bodegas Torres fue también premiada como “Green Company of the Year” –Empresa Ecológica del Año-, por su compromiso con la ecosostenibilidad.

Bajo el lema “Cuanto más cuidamos la tierra mejor vino conseguimos”, Bodegas Torres considera el compromiso medioambiental como parte de sus valores y cultura organizativa. Una de las grandes preocupaciones de la compañía vinícola es la repercusión que puede tener el cambio climático en el viñedo y las medidas que se pueden adoptar para paliarlo. “Nos dedicamos a la viña, y en la viña no te puedes olvidar de la tierra. El cambio climático afecta de modo directo a la viña y puede convertirse en dramático si no hacemos nada para evitarlo”, explica Miguel A. Torres.

Hotrec presenta en Europa los avances en la unificación de la clasificación hotelera

La asociación europea de la industria hotelera (Hotrec) ha presentado en el Parlamento Europeo los avances en su proyecto de clasificación hotelera armonizada en Europa ‘Hostelstars Union’. Este proyecto, que se lanzó en diciembre de 2009, engloba ya a diez países europeos que representan un mercado de 18.000 hoteles clasificados y 150 millones de habitantes.

La iniciativa surgió de la industria hotelera de varios países vecinos para encontrar un terreno común en la creación de un sistema de clasificación, “con el objetivo implantarlo en otros países de Europa, que también buscan aumentar la calidad y mejorar la comercialización del sector hotelero", recuerda Hotrec.

Antonio Preto, miembro de la Comisión Europea, señaló que Hotelstars Unión es una "notable iniciativa impulsada por la industria, que aporta claridad y facilita la comparación de la oferta de hoteles en Europa". Preto, que añadió que un sistema común de clasificación es "una herramienta importante en la promoción de Europa como destino único", apuntó que este proyecto contribuye notablemente a la construcción del nuevo marco para una verdadera política europea de Turismo.

Huelga de los trabajadores de AENA

Cuando parecía que la situación de los aeropuertos alcanzaba la normalidad tras los incidentes protagonizados por los controladores, se abre un nuevo frente: los trabajadores de AENA. Parece que los planes de privatización anunciados por el Gobierno hacen temer a los operarios por su futuro. Por eso los sindicatos han anunciado una huelga entre abril y agosto que incluye nada menos que 22 días de paro. Y para que la huelga sea efectiva –a juicio de los trabajadores- han elegido días clave para las vacaciones de los españoles como los inicios y finales de quincena.

El órdago lanzado por los sindicatos espera ahora la respuesta del Gobierno que, en todo momento, ha apuntado al diálogo como medio para alcanzar un acuerdo satisfactorio.

Por su parte, el presidente de Ryanair, Michael O’Leary, ha urgido a la Unión Europea que tome medidas anticipándose a la huelga pues “los pasajeros no pueden sufrir otro año de paros técnicos y ausencias en el puesto de trabajo”. Ryanair pide a la UE que siga el ejemplo de Ronald Reagan a comienzos de los 80, despidiendo y sustituyendo a los controladores del tráfico aéreo estadounidenses que se declararon en huelga.

Por su parte, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) insta tanto al Ministerio de Fomento como al de Industria, Turismo y Comercio y a los sindicatos a alcanzar un acuerdo definitivo que suponga la cancelación inmediata de los paros anunciados. Según advierte la patronal hotelera, estos días de huelga "pueden generar perjuicios irreparables para el turismo en un momento clave para su recuperación". Además, manifiesta la necesidad de calificar determinadas infraestructuras, entre las que se encuentran los aeropuertos, como "servicios esenciales".

I Salón de los Grandes Vinos de España en China

Wines from Spain, el ICEX y Argos Consulting Network organizan en Hong Kong y Shanghai el I Salón de los Grandes Vinos de España en China, que se desarrollará el próximo mes de octubre. Se trata del primer gran evento de promoción de los vinos Premium de España en el país asiático, cuyo objetivo es facilitar el posicionamiento al más alto nivel, creando marca de prestigio en un mercado de enorme potencial.

Las bodegas participantes podrán presentar hasta cuatro de sus elaboraciones. Sin embargo, y dada la naturaleza selecta del evento, se hace necesario limitar la admisión por lo que cada bodega deberá presentar, al menos, un vino con más de 90 puntos Parker. La inscripción está abierta hasta el 1 de abril.

A Xunta compromete o seu apoio á rehabilitación do Casco Vello de Vigo

O conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, na súa visita ás obras de rehabilitación das vivendas contempladas no Consorcio do Casco Vello de Vigo, anunciou que a Xunta dará continuidade ao convenio, cuxa vixencia remata este ano. Ademais dos ingresos provenientes da venda de inmobles rehabilitados, comprometeuse a dispoñer novos fondos propios da Consellería para dar continuidade ao Consorcio do Casco Vello e ao seu labor no eido da rehabilitación e posta a disposición de vivendas para os veciños desta cidade.

Reiterou que o actual Goberno da Xunta aposta por seguir impulsando a rehabilitación do casco vello, xa que é unha zona emblemática e histórica da cidade que é preciso poñer en valor para, á súa vez, xerar oportunidades de vida e de actividade económica.

Campaña para salvar los árboles singulares gallegos

La Fundación Félix Rodríguez de la Fuente va a desarrollar la campaña “SOS árboles singulares: 11 medidas urgentes para salvar nuestro arbolado singular en 2011”, desarrollada en el marco del Año Internacional de los Bosques, cuyo objetivo es evitar la desaparición de los árboles singulares españoles. Se trata de una campaña de movilización ciudadana, con la que la FFRF quiere dar voz y “herramientas” a la ciudadanía para que sean ellos quienes protejan a estas especies emblemáticas.

“En España hay árboles de 2.000 años de edad, pero para ser singular, un árbol no tiene que ser milenario”, ha informado Odile Rodríguez de la Fuente, directora general de la FFRF. “Basta con que sea especial para la gente del pueblo, con que represente una herencia por haber sido plantado en un momento especial, o por haber dado sombra a varias generaciones. Por eso, queremos que sean los vecinos de cada municipio quienes nos digas cuáles son sus árboles singulares”. Así, la FFRF ha creado una página de Facebook (www.facebook.com/sosarbolessingulares), a través de la cuál se explica de forma sencilla que puede hacer un ciudadano para “salvar los árboles singulares de tu municipio en menos de cuatro minuto”. La Fundación anima a los gallegos a implicarse en la campaña y contribuir a mantener vivos los árboles más significativos de nuestro entorno.

Carrís Hoteles inaugura el Beiramar de Vigo

El próximo viernes 18 de marzo, el grupo Carrís Hoteles inaugura un nuevo establecimiento en la ciudad olívica. Se trata del Hotel Beiramar, situado en la avenida del mismo nombre, junto al nuevo Palacio de Congresos. El acto de inauguración, que comenzará a las 19.00 horas, servirá también para la presentación de la nueva cadena hotelera gallega que a lo largo de este año tiene previstas varias aperturas tanto en Galicia como en Portugal.

Carrís Hoteles ha sido uno de los galardonados con la Medalla Dagda en la reciente Gala del Turismo y la Gastronomía de Galicia.

martes, 8 de marzo de 2011

Pichón de Cecilio Lera en A Coruña

El restaurador zamorano Cecilio Lera, propietario y chef del restaurante Mesón del Labrador de Castroverde de Campos -en el podium de los mejores destinos para comer bien entre Galicia y Madrid- desarrollará este próximo fin de semana (sábado 12 y domingo 13) unas jornadas sobre el pichón tierracampino, en el restaurante del club Náutico de A Coruña.
Cecilio, que es miembro de Eurotoques y alcalde de su pueblo, cría "pombos" en su Tierra de Campos aborigen, y los cocina magistralmente junto con su hijo Luis Alberto en una armónica plasmación de tradición y modernidad, como también conocen los buscadores de la cocina cinegética.

Su vinculación es tal con este típico producto de la Meseta próxima a Galicia, que inauguró recientemente un complejo de turismo rural de alto nivel cuyo diseño evoca al de un "eirado" de palomares. El prestigiado concinero, que tiene múltiples vinculaciones amicales con nuestra Comunidad, fue uno de los miembros del jurado en el reciente XI Campionato de Galicia de Cociñeiros Profesionais.

La Ruta do Viño Rías Baixas lleva la oferta enoturística gallega a Levante

Con el objetivo de consolidarse como referente enoturístico a nivel nacional, la Ruta do Viño Rías Baixas lleva a cabo estos días diversas presentaciones dirigidas a los agentes de viaje españoles y demás profesionales turísticos nacionales. En concreto las dos primeras presentaciones previstas se celebraron en Alicante (1 de marzo) y Murcia (3 de marzo).

El levante español se presenta como un interesante mercado para la Ruta do Viño Rías Baixas, puesto que es un importante consumidor de los vinos de esta D.O., y además actualmente las conexiones aéreas entre Santiago de Compostela y Alicante posibilitan que los ciudadanos de Murcia y Alicante puedan acceder con facilidad a la Ruta do Viño Rías Baixas, incluso para una escapada de fin de semana.

Actualmente la Ruta do Viño Rías Baixas está compuesta por 92 entidades, principalmente bodegas y destilerías, pero también restaurantes, alojamientos, museos, empresas de ocio, comercios y enotecas, que ofrecen actividades de ocio y gastronomía para todos los gustos.

Menos gasto en alimentación de los hogares españoles

El gasto de los hogares españoles en alimentación se redujo un 2,3% en 2010, hasta los 67 millones de euros, según los datos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. El precio medio de los productos también cayó.

Por habitante, el gasto per capita se redujo un 4,2% el pasado año, hasta los 1.460 euros, mientras que el volumen de los alimentos consumidos en el hogar por cada español descendió un 3,1% hasta los 663 kilos y litros. Por productos, los mayores recortes se produjeron en los espumosos y cavas, seguidos del azúcar y el pan.

El turismo de congresos deja más de 15 millones de euros en Vigo

El puerto es uno de los polos económicos de la ciudad de Vigo pero cada vez lo es más por su aspecto turístico. Según publica El Correo Gallego el turismo de cruceros deja más de 15 millones de euros en la ciudad, los trasatlánticos generan 185 puestos de trabajo y cada pasajero se gasta entre 62 y 95 euros. Son cifras más que alentadoras en tiempos de crisis.

Así lo ha recalcado la presidenta de la entidad, Corina Porro, quien ha constatado que de los 233.000 cruceristas que llegaron a Vigo el año pasado, desembarcaron el 80%, realizando gasto en la ciudad. Las perspectivas para 2011 apuntan a una mejora en los ingresos ya que en la actualidad están confirmados 115 cruceros.

La Infanta Elena acepta la presidencia del Congreso del Jamón de Lugo

La industria del jamón tiene una cita, del 28 al 30 de septiembre próximos, en la ciudad de Lugo, en el Congreso Mundial del Jamón. Según recoge La voz, la presidencia la ostentará la Infanta Elena, que habría aceptado el ofrecimiento de los organizadores: Asoporcel y la Fundación de Ferias y Congresos de Lugo.

El jamón gallego tendrá un peso específico en el encuentro, en el que también estarán presentes otras variedades como el de Parma (Italia), considerado el número uno en ventas de Europa. También habrá jamones húngaros, noruegos y americanos, entre otros.