Axudas para a promoción de produtos no mercado interiorO Diario Oficial de Galicia (DOG) ven de publicar as bases reguladoras e a convocatoria das axudas da Consellería do Medio Rural para o apoio ás actividades de información e promoción realizadas por grupos de produtores no mercado interior correspondentes ao 2024, cuxa dotación total é de 2.544.000 euros.

A convocatoria, que é bianual, destina un importe de 2.544.000 euros para a anualidade de 2024 e 1 millón de euros para a de 2025. Isto permitiráfinanciar as campañas de promoción que se desenvolvan no ano 2024 e tamén aquelas accións que se inicien neste ano e teñan continuidade en 2025, con data límite do 30 de abril. Estas achegas están cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020.

Con estas axudas os consellos reguladores e asociacións de produtores poden afrontar as campañas de promoción, que inclúen a publicidade en todo tipo de medios; os obxectos promocionais; as degustacións; as misións comerciais; a asistencia a feiras galegas, nacionais e internacionais; a organización das feiras propias, maioritariamente dedicadas aos viños das distintas denominacións de orixe; e a realización de estudos de mercadoou xornadas divulgativas, entre outras accións.

A porcentaxe de axuda sobre os investimentos pode acadar o 70%, sendo incompatibles neste caso con outras axudas concedidas para os mesmos conceptos se superan ese límite. Os interesados teñen dous mes dende mañá, día seguinte da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia,para solicitar estas achegas.