Gadisa emprega a máis de 3.000 persoas nas sección de produto fresco


Gadisa Retail é a empresa do seu sector que máis emprego mantén en Galicia cun persoal composto por 8.216 persoas a peche do exercicio 2022. A compañía continúa firme no seu propósito de xerar riqueza sostible a través da captación e retención de talento sumando 571 novos traballadores nos últimos 3 anos, segundo informa a compañía.

O seu modelo de negocio, coa atención personalizada no mostrador tradicional como sinal de identidade de Supermercados Gadis, actúa de panca xeradora de emprego cunha elevada profesionalización. As seccións de peixaría, carnicería, froitaría e chacinería concentran a máis de 3.000 traballadores, con perfís especializados nas súas respectivas áreas. A proximidade no trato marca as relacións cos clientes, aos que poñen ao dispor a súa cualificación e a vocación de servizo, un dos valores corporativos.

Coas persoas como un dos seus principais activos, Gadisa Retail fomenta o desenvolvemento persoal e profesional do seu equipo humano. En 2022 contabilizáronse 672 promocións internas e duplicouse o número de horas de formación ata superar as 14.100. Dos 8.216 traballadores, preto de 6.000 melloraron as súas competencias con experiencias de aprendizaxe motivadoras. As medidas de conciliación da vida persoal e laboral benefician a 461 traballadores.