Plan estival para a mellora de xacementos arqueolóxicos


A Xunta de Galicia ten previsto este verán un Plan impulsar un plan de intervencións arqueolóxicas con 40 actuacións en xacementos arqueolóxicos para contribuír á divulgación e recuperación da historia da Comunidade. A inversión neste eido é de preto de 850.000 euros para tarefas de estudo, mellora, recuperación ou sinalización en diferentes bens.