Comeza o procedemento para a poxa de gando vacún de Mouriscade, en Pontevedra


A Deputación de Pontevedra vén de iniciar o procedemento para poñer en marcha un sistema de poxa pública de gando vacún da Finca Mouriscade. Trátase do último dos compromisos adquiridos no marco do Plan Estratéxico de Reactivación de Mouriscade que arranca cunha primeira poxa de 21 vacas de raza frisoa de alto valor comercial. Este sistema utilizarase en vindeiras ocasións para poñer no mercado animais de gran valor xenético, cumprindo o compromiso adquirido pola institución provincial co sector gandeiro.

A poxa nace para dar resposta á demanda das e dos gandeiras/os da provincia que solicitaban ter no mercado animais de alto valor xenético. Deste xeito, o procedemento iníciase co alleamento de 21 bovinos de raza frisoa que forman parte da gandaría da Finca Mouriscade e que contan cun gran valor comercial para continuar a súa vida produtiva nas explotacións lácteas. Os prezos de saída dos animais abranguen entre os 462 e os 1.925  euros e o prazo de presentación de solicitudes de participación na poxa será de 15 días naturais, contados desde o día seguinte á publicación do anuncio de licitación no Perfil do Contratante da Deputación de Pontevedra integrado na Plataforma de Contratación do Sector Público.