O Concello de Lugo pecha temporalmente as Caldas para eliminar unha bacteria común detectada durante os controis ordinariosA área de Medio Ambiente informa de que as Caldas do Miño permanecerán pechadas nos vindeiros días trala aparición de pseudomonas nos vasos de auga quente da instalación.

A presenza desta bacteria - moi común e tamén moi frecuente na natureza, especialmente, en ambientes húmidos – foi detectada durante os controis ordinarios que o Concello realiza periodicamente para verificar a calidade da auga.

Tras proceder ao baleirado dos Caldas, a área de Medio Ambiente está a levar a cabo nesta xornada un tratamento de choque e a desinfección integral e limpeza de todas as dotacións (vasos, circuítos, filtros, skimmer, etc). Está previsto que o xoves, a primeira hora da mañá, se realice unha nova toma de mostras e se repita a analítica para verificar a correción de todos os parámetros. Os resultados serán remitidos a Sanidade para a súa validación e posterior apertura do centro.