O sector turístico recibiu en 2022 máis de 27 millóns de euros para accións de profesionalización, innovación e sostenibilidade

O sector turístico galego recibiu máis de 27 millóns de euros da Xunta de Galicia para mellorar a calidade, profesionalización, innovación e sostenibilidade. O investimento da Axencia de Turismo de Galicia destinou 19,7 millóns ás liñas de axuda e 7,4 millóns a convenios no marco Plan Camiña 2022.
Os beneficiaron foron empresarios turísticos, persoas físicas, concellos e asociacións sen ánimo de lucro e os primeiros se beneficiaron de convocatorias dirixidas a outros colectivos, como o bono turístico, polas sinerxias creadas con estes investimentos.