Impactour reforzará o coñecemento do Museo de Pontevedra como destino do turismo cultural


A ferramenta Impactour fomentará o coñecemento do Museo de Pontevedra como destino cultural. O proxecto, que ten como premisa que o turismo é un factor de crecemento económico e un punto de encontro entre as diferentes culturas no desenvolvemento das rexións europeas, implantaráse en xaneiro nas dependencias museísticas da Deputación de Pontevedra no marco dun proxecto financiado con fondos do Programa de Investigación e Innovación Horizonte 2020 da Comsión Europea.

Representantes do Museo pontevedrés participaron na xornada anual de avaliación e seguimento do proxecto, celebrada en Tolouse (Francia). Alí presentouse ás 12 entidades promotoras e a 22 sitios piloto de 11 países de Europa o prototipo avanzado de ferramenta. 

O obxectivo final deste proxecto é conseguir mellorar as políticas e programacións culturais, a través de algorítmos de análise de datos con sistemas de aprendizaxe automáticos e IA (Intelixencia Artificial). Información sobre número de visitantes, bens museísticos, provisións de infraestrutura e indicadores económicos e sociais foron a clave para a definición e configuración de Impactour.