A Torre de Hércules entra na Alianza de Paisaxes Culturais e Lugares Afíns do Patrimonio Mundial


A Asemblea Xeral da Alianza de Paisaxes Culturais e Lugares Afíns do Patrimonio Mundial aprobou en Mallorca a inclusión da Torre de Hércules como novo membro. A entidade, que reúne aqueles bens declarados Patrimonio Mundial dentro das categorías das paisaxes e os sitios ou monumentos, ten como obxectivo servir de lazo entre as paisaxes e os sitios para compartir experiencias, buscar solucións a diversas problemáticas comúns, formar aos seus técnicos en materias específicas e obter recursos para desenvolver actividades conxuntas.

A súa inclusión na Alianza permitirá ao monumento coruñés participar de forma conxunta en feiras nacionais e internacionais, buscar financiamento para proxectos comúns, difundir as súas actividades entre o resto de socios e realizar xornadas técnicas para abordar retos, oportunidades e análises de problemáticas comúns.

Forman parte da Alianza os seguintes sitios: Paisaxe cultural de Aranxuez, Eivissa - Biodiversidade e cultura, a Paisaxe cultural da Serra da Tramuntana, a cidade de Sintra, o Palmeral de Elche, a Alhambra e o Generalife e a paisaxe cultural das Médulas.

Incorpóranse, xunto coa Torre de Hércules, a paisaxe cultural do Val de Madriu-Perafita-Claror (Andorra) e a paisaxe cultural de Risco Caído e as montañas sagradas (Canarias). En maio pasado, tras o Encontro Ibérico de Xestores do Patrimonio Mundial, que tivo lugar en Aranxuez, a presidenta da Alianza e presidenta do Consell Insular de Mallorca, Catalina Cladera Crespí, cursou unha invitación para a incorporación da Torre de Hércules tendo en conta que: "contar cun novo socio é importante para a nosa organización”.

Constatou, ademais, que a partir de colaboracións entre os diferentes sitios hai un enriquecemento mutuo. “Fortalecémonos mutuamente, pois hai moitas coincidencias e puntos en común entre os diferentes sitios, para afrontar xuntos e compartir as nosas experiencias”, asegurou.