Convocadas axudas á carne pola situación derivada da guerra de Ucraína


O Diario Oficial de Galicia publicou a convocatoria de axudas excepcionais para as ganderías de carne co fin de compensar as dificultades económicas derivadas da invasión rusa de Ucraína. Non é preciso que os interesados fagan ningunha solicitude; no caso do vacún, enténdese xa realizada por ter presentado a solicitude única da PAC.

Para o sector de vacún de carne, os límites financiables por persoa son de 125 vacas nutrices, cunha contía de 60 euros por animal, e de 520 xatos de ceba, con 12 euros por tenreiro.

Poden acceder a estas axudas as persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións gandeiras de vacún de carne, de ovellas, de cabras, de aves ou de coellos que cumpran os requisitos do Real Decreto 428/2022, do 7 de xuño. Os beneficiarios deberán estar ao día no cumprimento das obrigacións tributarias ou fronte á Seguridade Social e non ter pagos pendentes coa Administración pública da comunidade autónoma.

Cun orzamento de 11,7 millóns de euros, 7,8 finánciaos o Goberno central e os 3,9 restantes, a Unión Europea.