A Deputación da Coruña destina 5 millóns de euros a axudas ao sector pesqueiro e agrogandeiro


A Deputación da Coruña abrirá o vindeiro xoves, 28 de abril o prazo para solicitar as subvencións do programa urxente de axudas directas aos sectores agrogandeiro, pesqueiro e do transporte de mercadorías por estrada, sectores estratéxicos na provincia gravemente afectados pola suba do prezo dos carburantes e as consecuencias económicas da guerra de Ucraína.

Así o anunciou o presidente, Valentín González Formoso, no día en que o Boletín Oficial da Provincia publica as bases do programa, que está dotado con 5 millóns de euros de orzamento total e contempla axudas de 3.000 euros por beneficiario, que serán concedidas por orde de entrada ata o esgotamento do crédito.

Concretamente, están destinadas ás persoas traballadoras por conta propia ou autónomas, pequenas empresas e microempresas, calquera que sexa a súa forma xurídica, que figuren dadas de alta con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2022.