Municípios do Vale do Lima presentam a campaña de promoción do Loureiro


“ Loureiro do Vale do Lima – un viño, un territorio, un destino” é o nome para unha estratexia que ten como obxectivo principal o incremento do enoturismo a través do desenvolvemento dun conxunto ampliado de accións de promoción e marketing do viño verde centradas especificamente na Casta Loureiro, produto patrimonial e identitário da rexión do Vale do Lima (Arcos de Valdevez, Ponte da Barca, Ponte de Lima e Viana do Castelo), apostando nunha marca territorial de gran valor.

A campaña, composta por unha decena de accións, ten un investimento de máis de 200.000€ (con case 50% de investimento de @receita propias) e vai decorrer durante máis de dous anos. Con isto estímase que a medio e longo prazo o proxecto poderá contribuír cun aumento do 5% de turistas na rexión do Vale do Lima.

“A afirmación do Loureiro do Vale do Lima é un factor chave non soa para a comercialización e posicionamento dos viños da rexión, como tamén e conforme o propósito do presente proxecto, para a promoción do turismo e obtención de vantaxe competitiva sobre outras rexións potenciando, reciprocamente, a promoción e a venda dos restantes produtos turísticos existentes no territorio na perspetiva do cross-selling, conforme se pretende promover”, adiantou o vice- alcalde de Ponte de Lima, Paulo Sousa, na presentación da campaña, que xuntou os representantes dos catro municipios do Vale do Lima -Arcos de Valdevez, Ponte da Barca, Ponte de Lima e Viana do Castelo-, esí como Manuel Piñeiro, presidente da Comisión de Viticultura da Rexión dos Viños Verdes, que subliñou que a campaña é “un punto de partida para todo o territorio”.