O claustro da Catedral de Tui nun novo selo de Correos

A Deputación de Pontevedra vén de coñecer que a Dirección de Filatelia da Sociedade Estatal de Correos e Telégrafos resolveu que ao longo do 2022 vai emitir e poñer en circulación un selo de correo conmemorativo da provincia correspondente á serie “12 meses. 12 selos”.  Deste xeito a provincia será protagonista no 2023 desta iniciativa de Correos a través dunha imaxe do claustro da Catedral de Tui que servirá para espallar por boa parte da xeografía estatal o seu patrimonio cultural, artístico e monumental.

“Trátase dunha moi boa nova –remarcou a presidenta provincial Carmela Silva- xa que a Comisión Filatélica do Estado recibe anualmente numerosas peticións para incluír a diferentes destinos turísticos na serie “12 meses. 12 selos” pero debido ao limitado número de efectos postais que se emiten non todos poden formar parte da iniciativa”. Deste xeito, dende o luns, 3 de xaneiro, o selo da catedral de Tui, cun valor de 0,75 euros, acompañará ás cartas de ata 20 gramos que circulen na Península e Baleares e empregarase como único tipo de franqueo en todos os envíos que se admitan nas oficinas da provincia.

A imaxe do selo, que ten un tamaño de 35x24,5 mm, está conformada polo claustro da catedral de Tui sobre a que figuran as iniciais da provincia “PO”. A catedral de Santa María de Tui foi iniciada no século XII. De estilo románico na súa planta, muros exteriores e portada norte, conta cunha magnífica iconografía nos seus capiteis. Ao estilo gótico pertence a fachada principal, primeira deste estilo realizada na Península Ibérica. No seu interior destaca o retablo, o altar, así como o Museo Catedralicio ou o claustro, o único gótico conservado nas catedrais galegas e protagonista do selo de Correos.