A Deputación de Pontevedra aproba a adhesión á Rede de Cidades Saudables


A Deputación de Pontevedra aprobou en pleno por unanimidade a adhesión á Rede de Cidades Saudables, promovida polo Ministerio para a Transición Ecolóxica e a Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP). O acordo permitirá acceder as axudas, por importe global de 18 millóns de euros nos próximos tres anos, para desincentivar o uso dos vehículos privados e promover formas alternativas de mobilidade.

A rede fomentará a execución de carrís bici e infraestruturas para a realización de actividade física ao aire libre, así como de rutas e circuítos saudables entre o medio urbano e periurbano. Desenvolverá accións para combater o efecto “illa de calor urbana” e promocionará hábitos e rutinas saudables entre a infancia e a adolescencia.