O Xeodestino Terra de Celanova – Serra do Xurés perfila as accións promocionaisO Inorde e os municipios que integran o Xeodestino Terra de Celanova – Serra do Xurés perfilaron o plan de accións propostas para o convenio coa Axencia de Turismo de Galicia para o ano 2021. Os principais obxectivos a acadar coa proposta de dinamización turística que presenta este xeodestino son: incrementar a notoriedade do xeodestino e captar o interese de novos visitantes; apoiar a reactivación do sector turístico local e mellorar a súa formación e colaboración con novas empresas que aposten polo territorio; aproveitar produtos turísticos noutros proxectos vinculados ao territorio para xerar experiencias incorporando ás empresas locais; e crear as bases para un maior contacto e mellora da xestión turística entre o sector privado, o Inorde e os concellos do xeodestino.

Os criterios que sustentan a base das accións propostas para a dinamización turística do Xeodestino pasan por apostar por novas accións de promoción, formar e apoiar ao sector turístico local, atraer a touroperadores especializados ao territorio, promover e difundir en especial o produto de geocaching desenrolado no convenio 2020, e seguir promovendo melloras no uso das novas tecnoloxías.