3,5 millóns para melloras nos negocios de restauración e aloxamento

O Diario Oficial de Galicia publicou a Resolución que establece as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a mellora de infraestruturas de aloxamentos turísticos e establecementos de restauración en Galicia. En total, destinaranse a estas axudas un total de 3,5 millóns de euros.

As empresas poderán recibir entre o 30 e o 50 por cento do investimento, que non poderá superar os 100.000 euros. Poderán ser subvencionadas actuacións como:

- as destinadas a mellorar as condicións de accesibilidade e eliminar barreiras arquitectónicas;

 - obras destinadas á mellora das instalacións para obter certificacións de calidade, especialmente a Q de Calidade Turística;

- as destinadas á adaptación ás modificacións normativas e á mellora da clasificación do establecemento que supoñan un aumento de categoría;

- renovación e modernización das instalacións e embelecemento do entorno das instalacións;

- mobiliario necesario para o seu funcionamento;

- as para a mellora da climatización que favorezan a sustentabilidade coa implantación de medidas de aforro de enerxía, así como a instalación ou mellora de sistemas de extracción e renovación de aire;

- os de dixitalización dos sistemas de xestión e comercialización do establecemento;

- a adaptación dos sistemas de seguridade e saúde na prestación de servizos.