Camiña a ría de Muros-Noia para obter a Compostela no 2021O documento de recoñecemento do Camiño de Peregrinación a Santiago da Ría de Muros Noia foi asinado recentemente pola presidenta da Asociación de Consellos do Camiño da Ría de Muros Noia, Teresa Villaverde e o decano do Consello da Catedral e xefe da Oficina de Atención ao Peregrino, Segundo Pérez. A sinatura producíuse durante a presentación do documento de historicidade e definición do roteiro do Itinerario ao decano da catedral e ao arcipreste de Entís, Daniel Pérez, que á súa vez é o coordinador das parroquias polas que pasa este Camiño.

O documento asinado polo Deán da Catedral recoñece ou cumprimento das condicións doutros roteiros de peregrinación, outorgándolle expresamente a condición de "Camiño Xacobeo" e, polo tanto, a todos os peregrinos que ou percorran outorgaráselle o documento que acredite que completou o Camiño de Santiago: a Compostela.

Outro aspecto a valorar é que o depositario desta nova Ruta é a Asociación de Concellos do Camiño da Ría de Muros Noia, que agrupa aos concellos de Muros, Outes, Noia, Porto do Son, Lousame, Rois, Brión, Ames e Santiago de Compostela. O recoñecemento desta asociación, segundo declarou a súa presidenta e alcaldesa de Lousame, Teresa Villaverde, "garante a súa pluralidade e perpetuidade, que todos vos veciños e habitantes da Ría e destes nove concellos deben sentir como propios.

O estudo de historicidade e definición do trazado do itinerario é un extenso traballo de investigación e recompilación documental e cartográfica que foi valorado moi positivamente polos representantes eclesiásticos. Consta de máis de 300 páxinas nas que se condensan tres anos de investigación dun equipo técnico con ampla experiencia na delimitación doutros camiños declarados oficialmente, como o Primitivo ou o do Norte.

A dirección do traballo foi responsabilidade do Arquitecto Marcial Rodríguez, que xunto ao urbanista Javier Harguindey e ao arqueólogo e historiador Mario César Vila coordinaron un amplo equipo multidisciplinar que rescatou e condensou nun único documento a información que existe desde o s. XII sobre este roteiro de peregrinación a Santiago de Compostela.

A partir de agora “comeza un traballo intenso en tres frontes: a adecuación dalgúns tramos por parte dos concellos, a mobilización das asociacións, parroquias e axentes do territorio e a posta en marcha un plan de promoción de fronte ao ano santo 2021”, apuntou Teresa Villaverde, engadindo que “despois do Ano Santo retomaremos as xestións ante a Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta para a delimitación e protección do Camiño”. 

A presidenta da Asociación de Concellos polos que discorre o Camiño finalizou agradecendo “o traballo e o esforzo de moitas persoas e organizacións que desde o ámbito da cultura, o turismo e a política empuxaron para que se recoñeza a existencia dun Roteiro Xacobeo desde a Ría de Muros Noia desde fai dez séculos, e que calquera persoa que a percorra a partir de hoxe poida obter a condición de peregrino e por tanto a Compostela.”