Vigo abrirá ao público as galerías da fortaleza do Castro

Vigo abrirá ao público as antigas galerías soterradas da fortaleza do Castro, que estaban tapiadas parcialmente, e que agora se acondicionarán para facelas accesibles ás visitas. aproveitando as obras de recuperación e posta en valor da muralla que se están executando en convenio do Ministerio de Fomento.
Trátase de galerías propias deste tipo de construcións militares, que datan do segundo terzo do século XVII, arredor de 1670, un momento de frecuentes invasións por mar no que se constrúe o baluarte para defender a cidade. A súa utilidade era ampla: desprazamento de persoas e materiais a cuberto, zona de refuxio ou almacenaxe de todo tipo de intendencia.

As galerías estaban abandonadas e tapiadas parcialmente malia seren accesibles ata os anos 90. Agora, durante as obras que realiza o goberno municipal, quedou limpa e acondicionada unha parte á que se accede polo extremo norte, entre os baluartes do Couto e do Diamante. Teñen 2,5 metros de altura no centro e 1,5 metros de ancho na base, co teito lixeiramente abovedado e escavado na roca. Ademais, na parte superior da parte central da Fortaleza hai unha saída das galerías que se descubrirá durante as obras.

O alcalde de Vigo, Abel Caballero,  adiantou que o Concello “continuará a investigación, acabando a reconstrución das galerías para facelas visitables” e confesou, tras visitalas en persoa, que estar no interior “produce un certo impacto”. A lenda sostén, segundo citou, que existiría outra galería que comunicaría co castello de San Sebastián aínda que “é pouco probable”.

Sobre as obras que se están realizando para recuperar e poñer en valor a muralla do Castro, en convenio co Ministerio de Fomento cun orzamento de 785.000 euros, Abel Caballero sinalou que o obxectivo é converter o baluarte e a muralla nun “elemento central da cidade e que sexa visible desde o conxunto da urbe”, para o que se prevé a súa iluminación.

Amais, o alcalde apuntou a liña dos traballos que se están a desenvolver: a conservación e recuperación de elementos propios da mesma coa limpeza, reparación e consolidación da muralla para reparar a perda de estabilidade estrutural, a eliminación de elementos e construcións discordantes, a reorganización da accesibilidade ao monumento e mellora da súa integración ambiental na paisaxe urbana.