Os rebrotes levan a Exceltur a revisar á baixa as súas previsións para o sector turístico

Os rebrotes ten levado á patronal turística Exceltur a actualizar a súa previsión de caída dos ingresos do sector turístico, pronosticando perdas de 98.753 millóns de euros para o remate do ano. Esta nova cifra supón 15.620 millóns máis de perdas con respecto á previsión de xuño e prevé que o sector peche o ano cun 64,7% menos de actividade turística con respecto a 2019. 

No caso de Galicia, as perdas serán de -3.586 millóns de euros, o que equivale a un -52,7% menos de ingresos derivados por turismo que no exercicio anterior, unha perda que, con todo, non poden aínda valorar o impacto das novas medidas adoptadas desde esta semana de peche de lecer nocturno e hostalaría a partir de unha da madrugada.

A nova cifra que avanza Exceltur é froito dun verán cheo de restricións na chegada do viaxeiro estranxeiro ás que se une os rebrotes en diferentes puntos o que, a dicir de Exceltur, “debuxa un panorama desoladora para o conxunto do sector turístico español que se verá obrigado en breve, a solicitar un urxente e potente plan de axudas a fondo perdido, para facilitar a supervivencia de boa parte do tecido empresarial viable e o seu emprego”.

Segundo este último informe de previsión para o 3º trimestre do ano e novo escenario estimado para o peche de 2020, os datos de vendas, e cancelacións dispoñibles a primeira quincena de agosto, revelan un aplanamiento da xa de por se lenta reactivación prevista a metade de xuño, e apuntan ao peche anticipado da tempada estival. Engade o informe que esta caída de actividade turística explicaría máis da metade da caída do 15,1% de toda a economía española en 2020 (o 57,5% do PIB nacional segundo o escenario de maior risco que anticipou o Banco de España en xuño e en liña co previsto por outras institucións oficiais internacionais). Por iso é polo que a última estimación da OCDE sitúanos como o país desenvolvido, coa economía máis golpeada pola caída turística.

Por territorios Cataluña e Baleares experimentarán os maiores impactos, pola súa maior dependencia do turismo estranxeiros, seguidos de Madrid e Andalucía mentres que Galicia, Norte de España e comunidades de interior experimentarán caídas de actividade algo menores pola maior presenza de demanda nacional e de proximidade.

Esta situación de perdas e peche anticipado da tempada tamén terá un impacto “de dimensións inéditas” sobre o emprego. A finais de xullo xa se contabilizaron 823 mil empregados menos (517 mil empregos sostidos grazas aos ERTE,s e 306 mil afiliados menos por caídas de contratación), sendo o impacto maior axencias de viaxes, transporte, aloxamentos, restauración e locais de lecer.

Unha vez máis, Exceltur destaca que estes resultados sitúan ao sector turístico español como o máis danado de todos os sectores da economía española polo que demandan de forma urxente un moi potente plan de medidas transversais do Goberno de apoio ao sector para o salvamento de empresas turísticas viables a partir de setembro. Todas partindo dunha extensión dos ERTE,s até Semana Santa de 2021, sen reducir bonificacións e cunha dotación adecuada de fondos propios (orzamentarios) e de Bruxelas, para asegurar a maior supervivencia empresarial e sostemento do emprego, até mínimo a primavera de 2021, que no mellor dos casos, se atisba como a nova época máis próxima, para tratar de que se reactive a actividade turística, cunhas mínimas garantías.

O informe destaca ademais, a necesidade de intensificar unha estratexia de xestión territorial para o seguimento e control da pandemia moito máis coordinada pondo todos os medios precisos e marco regulatorio común a nivel país, acompañada dunha comunicación pública e privada igualmente máis positiva e coordinada, que sen obviar o obxectivo de vencer ao virus, evite mensaxes equívocas e/ou alarmismos infundados, que retarden unha actividade esencial para o benestar social e emprego, ou alente mensaxes externas que discutan a reputación ou a seguridade sanitaria en España.

Finalmente o informe demanda a unificación para toda a Unión Europea dos criterios COVID que regulen os movementos de persoas e fluxos turísticos en toda a UE, recuperando os corredores turísticos e procurando a obrigación de tests en orixe e/ou destino que minimicen riscos.