Caldas potenciará o turismo de proximidade

O Concello de Caldas de Reis traballa no deseño dun Plan de Reactivación do tecido socioeconómico municipal tras a crise sanitaria e, ademais doutras medidas no eido social, outras de impulso ao sector turístico, co reforzo do turismo interior de natureza e de proximidade, así como un plan de potenciación do sector cultural, coa planificación no verán de actividades e eventos de pequeno formato cos que atraer xente á vila, entre eles a potenciación da mostra de arte urbano Kaldarte 

Así o avanzou o alcalde Juan Manuel Rey logo dunha xuntanza cpos voceiros do resto de grupos que forman a corporación municipal. 

Dentro destas medidas avaliadas destaca a exención para a hostalaría durante este ano da taxa por ocupación de vía pública con terrazas. Así mesmo, acordouse poñer a disposición do sector a maior cantidade de espazos públicos para que os bares e restaurantes poidan ampliar as súas terrazas. 

A seguridade na reapertura da hostalaría foi outro dos puntos que se tratou na reunión. O Concello traballará para garantir que os establecementos poidan cumprir todas as medias de prevención e para iso poñerá á súa disposición máscaras, hidroxeles desinfectantes e outros elementos de protección.