Os GALP lanzan a campaña "Queda na casa, queda co noso mar"

Os GALP (Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro) de Galicia lanzan a campaña "Queda na casa, queda co noso mar", coa etiqueta # QuedaCoNosoMar. Pretenden visibilizar a importancia do sector pesqueiro en xeral e en particular nesta crise do Covid 19. 

En concreto, e segundo apuntan, son máis de 100.000 pas ersoas que traballan de forma directa ou indirecta na pesca, marisqueo, acuicultura mariña, transformación e comercialización, xerando unha riqueza superior a 1.100 millóns de euros. 

Os GALP pretenden visibilizar así a importancia social e económica do sector con valoracións e testemuñas de profesionais do mar como os presidentes de distintas confrarías. 

Javier Martínez, secretario dá Federación Provincial de Confrarías de Pontevedra salienta que a maior parte dá actividade de marisqueo está paralizada, e tanto a pesca artesanal como as lonxas funcionan ao 60 ou 70 % dá súa actividade normal. 

Daniel Formoso, presidente da Federación de Confrarías da Coruña resume que non seu ámeto de actuación se optou quendas de saídas ao mar, xa que, debido ao descenso dá demanda, non é preciso que toda a frota estea en activo. 

Basilio Otero, presidente da Federación Nacional de Confrarías de Pescadores e patrón maior de Burela constata, pola súa banda, que a pandemia obrigou á pesca a replegarse, reducindo actividade pola falta de equipos de protección, a caída da demanda doméstica e o peche da hostalería.