Cadeas de distrubción alimentaria, ao rescate dos pequenos produtores

A Xunta acorda coas grandes cedeas de distribución alimentaria impulsar a compra e o fomento do consumo de produtos agroalimentarios galegos mentras dure a emerxencia sanitaria. O conselleiro do Medio Rural, José González, mantivo unha reunión por videoconferencia con representantes das grandes cadeas de distribución alimentaria con presenza en Galicia. 

Nel participaron pola cadea Vegalsa –Eroski, Jorge Eiroa; por Gadisa, Santiago Codesido; por Froiz, Manuel Aris; por Carrefour, Francisco Couso e por El Corte Inglés, Pati Blanco. 

Segundo explicou o conselleiro, o obxectivo éf acilitar novas vías de comercialización aos produtores agroalimentariosda comunidade que están tendo dificultades para chegar ao mercado ao quedaren pechadas as súas canles de venda habituais durante a crise do coronavirus. En concreto, os máis afectados son os produtores/as de froitas e hortalizas, os pequenos elaboradores/as artesanais de queixos e outros produtos lácteos, os produtores/as de mel e produtos apícolas, o sector vitivinícola, os gandeiros/as de vacún, porcino, avícola,ovino e cabrún, así como os de razas autóctonas, fundamentalmente de porco celta. 

Para dar saída a estas producións agroalimentarias galegas, a Consellería do Medio Rural buscou a colaboración das grandes cadeas de distribución que operan en Galicia, coas que pechou os detalles do acordo que estará vixente mentres dure a emerxencia sanitaria.

Así, segundo explicou o conselleiro, estas empresas comprométense a adquirir estes produtos agroalimentariosdurante o estado da alarma para apoiar o sector primario da comunidade. A maiores, a Consellería lanzará unha campaña de comunicación e sensibilizacióndirixida ao consumidor final, para conciencialo de que coa súa compra pode axudaraos agricultores e gandeiros galegos para garantir o futuro do noso rural. 

Así, estas iniciativas impulsadas pola Xunta teñen como finalidade última frear a perda de ingresos das persoas agricultoras e gandeiras galegas para apoiar o futuro das súas explotacións e garantir así a supervivencia do motor principal da dinamización do rural, ao tempo que se poñen no mercado produtos agroalimentarios da máxima calidade.Antes de poñer sobre a mesa esta iniciativa, a Consellería do Medio Rural xa a ensaiou e xalevou a cabo con éxito xestións para dar saída no mercado á pataca da Limia que antes da crise sanitaria se vendía para restauración. 

Así as cousas, a vindeira semana publicarase no Diario Oficial de Galicia a orde que porá en marcha esta canle alternativa de comercialización na que constarán, por unha banda, osprodutores beneficiarios, e por outra, asempresasque colaborarán comprando os seus produtos. Ademais, lanzaraseunha campaña de promoción e sensibilización que terá como finalidadefomentar o consumo das producións agroalimentarias galegas e na que quedarán patentes as cadeas de distribución adheridas. 

A maiores, de forma excepcional ante a crise do coronavirus que estamos a vivir, a Consellería do Medio Rural contempla tamén a posibilidade de comprar parte dos produtos perecedoiros con alto risco de deteriorarse para cedérllelos a comedores sociais, hospitais, residencias de maiores ou institucións semellantes.