O turismo como eixe xerador de riqueza e oportunidades no rural

O director xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader), Miguel Pérez Dubois, puxo en valor o TrainingCourse, do programa ERASMUS+Pilgrims, no que participa o Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Terras de Pontevedra Norte. A iniciativa ten por obxectivo a formación de axentes sociais e profesionais da hostalaría ao longo do Camiño de Santiago, así como o intercambio de experiencias e o desenvolvemento dunha metodoloxía para dinamizar o rural a través do turismo. 

O director xeral da Agader enmarcou a iniciativa “no enfoque Leader”, que persegue que sexanos propioscidadáns os que leven a cabo o desenvolvemento rural dos seus territoriosbotando man “tanto dos recursos como dos actores económicos e humanos dos que dispoñen na súa comarca”. Pérez Dubois sinalou que o sector turístico é un “elemento dinamizador clave” que crea novas oportunidades de emprego e aumenta o atractivo do rural. Así, engadiu, os esforzos deben centrarseno reforzo e consolidación do tecido empresarial para aproveitar as vantaxes dunha oferta turística integrada, baseada en criterios de calidade. 

O director xeral considera que”en Galicia non se podería entender o turismo rural sen o Plan Leader”. Así, as subvencións concedidas ao abeiro da medida permitiron a creación de “proxectos interesantes e con continuidade no tempo”no marco de programas de calidade turística territorial nos que os Grupos de Desenvolvemento Ruralforon claves. Foi o caso daimplementación do destino de calidade Sidtecdo GDR Terras de Pontevedra Norte, que hoxe volve destacar pola participación neste Erasmusque quere formar axentes da hostalaría edesenvolver unha metodoloxía básica que poida servir de base para un turismo rural de éxito ao longo do Camiño de Santiago. 

Esta semana terá lugar en Galicia a primeira das tres semanas de formación e intercambio previstas este ano no marco do curso. A segunda terá lugar en Bulgaria, do 31 de marzo ao 5 de abril,e a terceira en Noruega, do 29 de xuño ao 5 de xullo. A iniciativa tamén suporá a creación dunha páxina web paradar difusión ao proxecto.