A Xunta consulta sobre a posibilidade de abrir os mercados locais agrolimeantarios

A Xunta acaba de remitir unha consulta ao Goberno central sobre a posibilidade de abrir de novo, a partir do 1 de abril, os mercados locais para a venda de produtos agroalimentarios- En concreto, a Consellería do Medio Rural dirixiuse ao Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, ao de Sanidade e á Delegación do Goberno en Galicia.

Efectúase esta consulta, segun informa a Consellería "co fin de que o Goberno central determine se a
venda directa de produtos agrícolas e gandeiros a través destes mercados ao aire libre se considera un servizo ou actividade esencial, co fin de garantir a adecuada interpretación do corpo normativo ditado en relación co estado de alarma que foi decretado por razón da emerxencia sanitaria Covid-19."

Tendo en conta a publicación do Real Decreto Lei por parte do Estado, a Xunta decidiu consultar a posibilidade de abrir estes mercados coa condición de limitar a venda directa a produtos agrícolas e gandeiros do sector da alimentación e produtos perecedoiros, única e exclusivamente, ou, pola contra, de manter a súa prohibición.

Cómpre sinalar que o pasado 24 de marzo a Consellería do Medio Rural sacaba unha orde que prohibía ata o 31 de marzo a celebración dos devanditos mercados tradicionais. Non obstante, adiantouse que o levantamento ou mantemento desta prohibición se daría a coñecer o antes posible á cidadanía. 

Namentres estiveron prohibidos estes mercados, a venda de produtos agrícolas e gandeiros púidose realizar por medios alternativos que non implicasen presenza física, como por vía telefónica, con realización de pedidos a través da rede online (correo electrónico) ou similares, servidos polo produtor no domicilio do consumidor e evitando o desprazamento de persoas pola vía pública.

Neste senso, cabe sinalar que, no caso de que se poidan reabrir estes mercados, haberá que levar a cabo unha serie de normas específicas, entre elas que os postos deberán atoparse separados por unha vía de tránsito e cunha distancia mínima entre eles de 6 metros, permitíndose unha separación mínima de 4 metros entre os laterais. 

Como forma de instalación dos postos na superficie do mercado, recoméndase unha disposición ao tresbolillo (en forma de triángulo equilátero, evitando que un punto de venda estea enfrontado a outro), entre outras medidas.