Medio Rural convoca axudas para reforma de mercados municipais

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publicou a resolución da Consellería do Medio Rural que convoca as subvencións destinadas aos concellos galegos para que rehabiliten ou reformen os mercados municipais de venda de produtos agroalimentarios. O orzamento da convocatoria de 2020, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), supera os 1,7 millóns de euros, divididos a partes iguais entre os exercicios deste ano e o vindeiro. 

O obxectivo das axudas, enmarcadas no Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) de Galicia 2014-2020, é potenciara comercialización de produtosagroalimentariosnos mercados municipais e prazas de abastos, que serven de dinamización económica e social dos territorios. Os consumidores valoran tanto o trato persoal recibido como a calidade e a proximidade dos produtos que mercan e a finalidade é mellorar a experiencia do usuario cunhas infraestruturas renovadas. 

Poderán beneficiarse destas achegasos concellos galegosque pretendanrehabilitar ou reformar mercados ou prazas de abastos de titularidade municipal. Subvencionaranse as obras que afecten á estrutura da edificación, a habilitación de espazos de uso común ou instalacións de uso colectivo dentro dos inmobles. Tamén se poderá recibir axuda para facer fronte á redacción do proxecto eá dirección de obra, ata un máximo do 12% dos custos subvencionables. 

O prazo de presentaciónde solicitudesé de 45 días naturais a contar desde mañá.Os concellos interesados deberán complementar a solicitude co proxecto de obra que queiran acometer e remitilo todo exclusivamente por medios electrónicos. 

As subvencións convócanse en réxime de concorrencia competitiva. Os criterios de baremación atenden á localización xeográfica da obra, á boa xestión acreditada polas entidades locais e ao contido das actuacións propostas.Os seleccionados recibirán unha porcentaxe de axuda do 80% dos custos subvencionables, ata un máximo de 50.000 euros.