Carballo traballa para salvar o carballo de Vilar de Francos

O concello de Carballo ve perigar o carballo de Vilar de Francos, árbore senlleira da vila que sufriu importantes danos o pasado 21 de decembro co paso do temporal "Fabien", que se sumaron aos xa padecidos con atenrioridade. 

Unha nova rotura que pon en serio risco a supervivencia do carballo e que ten levado ao concello a remitir un informe técnico á Dirección Xeral de Conservación da Natureza, que debe autorizar calquera intervención no Carballo de Vilar de Francos por tratarse dunha árbore catalogada. 

O temporal “Fabien” provocou outra diminución importante na copa do Carballo de Vilar de Francos. A rotura, en opinión da enxeñeira técnica agrícola que elaborou o informe, “incrementou de forma evidente o desequilibrio da súa parte aérea. Presenta unha copa descompensada con ramificacións nun 20% do equivalente ao que sería o total da mesma”. Así mesmo, expón, “aprécianse podremias e zonas de cambium mortas, e cavidades ao longo de todo o tronco; presenta un debilitamento na inserción das pólas ao mesmo, debido á clara descompensación da copa, que incrementa de forma considerable a probabilidade de fallos estruturais”, e ademais hai “un exemplar do xénero Hedera trepando polo tronco”.

No informe técnico recóllense as medidas que deberían adoptarse para evitar o risco de novas roturas, xa que a situación actuar da árbore supón un incremento do perigo de que se produzan fallos a nivel estrutural. En concreto, ademais de manter a zona de seguridade, retirar os restos de pólas caídas e realizar un seguimento da evolución do exemplar, que foran as medidas autorizadas por Conservación da Natureza a raíz da rotura de agosto do 2018, dende o Concello de Carballo volven a solicitarse a poda de saneamento e de equilibrado da copa e a limpeza de cavidades e podremias, e ademais engádese a eliminación do exemplar de Hedera do tronco.

Dende o Concello de Carballo tamén se informa ao departamento autonómico que está previsto solicitar, co acordo da propiedade da parcela, unha axuda dentro da liña de subvencións que ten aberta nestes momentos a Xunta de Galicia para árbores singulares co obxectivo de recuperar o Carballo de Vilar de Francos e mellorar o seu estado de conservación. Sen embargo, é imprescindible agardar á resposta da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, como Administración competente ao estar incluído no Catálogo de Árbores Senlleiras.