Axudas da AGACAL á promoción de produtos galegos de calidade diferenciada

A Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal), dependente da Consellería do Medio Rural, achegará catro millóns de euros para actividades de información e promoción realizadas por grupos de produtores no mercado interior. O orzamento divídese en 2,4 millóns de euros para a anualidade de 2020 e 1,6 millóns para o 2021 e está cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) para Galicia 2014-2020. 

O Diario Oficial de Galicia (DOG) ven de publicar a resolución que indica que os beneficiarios poden ser calquera agrupación que reúna a produtores amparados por un réxime de calidade. As actividades subvencionables serán todas aquelas que pretendan dar a coñecer un produto cun selo de calidade diferenciada para fomentar o seu consumo. 

Deste xeito, deberán resaltarse as características ou as vantaxes específicas destes alimentos como a súa calidade, os seus métodos específicos de produción ou as estritas normas aplicadas para garantir o benestar dos animais e o respecto do ambiente vinculadas ao programa de calidade de que se trate.