Portugal crea un consello consultivo para os seus Camiños de Santiago

Portugal acaba de constitur oficialmente o Conselho Consultivo do Caminho de Santiago, un órgano consultivo constituído por quince membros que traballará para a a certificación das rutas xacobeas no país luso, como na xestión, salvagarda, valorización e promoción dos Camiños de Santiago en Portugal.

Entre as funcións do Conselho Consultivo do Caminho de Santiago de Portugal destacan a preservación do patrimonio natural, histórico, artístico e cultural, a avaliación das medidas de certificación asociadas aos Camiños de Santiago, así como a atención e a acollida aos peregrinos.

Galicia estará presente como única entidade non lusa do consello. Á primeira reunión e acto de constitución solemne, presidida pola directora xeral de Patrimonio Cultural da República portuguesa, Paula Silva, asistiu en representación da Xunta de Galicia o director de Administración e Relacións cos Amigos do Camiño, Isaías Calvo. 

Nesta primeira reunión Galicia brindou a súa colaboración en base á súa experiencia na certificación e xestión integral das Rutas Xacobeas que transitan pola nosa Comunidade, tratáronse diferentes asuntos tales como a organización dos traballos do Consello Consultivo ou a aprobación da metodoloxía e dos regulamentos de funcionamento interno da Comisión certificadora, que é responsable en última instancia da salvagarda, sinalización e acompañamento de peregrinos nas rutas portuguesas. Tamén se aprobou o procedemento de valoración da certificación asociado ás funcións e responsabilidades deste Consello asesor.
Ademais da Xunta de Galicia, forman parte deste Consello administracións locais lusas, institucións eclesiásticas e outras entidades de interese e utilidade pública para o mantemento das infraestruturas relacionadas co Camiño, para a promoción do turismo e da cultura, para a salvagarda da paisaxe, así como para a preservación do patrimonio histórico vencellado ao Camiño de Santiago.

O Camiño Portugués e o Camiño Portugués pola Costa son dous dos itinerarios que están experimentando unha gran revitalización. De feito, o Camiño Portugués foi percorrido este ano xa por máis de 54.000 peregrinos, rexistrando un incremento de preto do 9% con respecto a hai un ano e situándose como o segundo itinerario máis percorrido. Pola súa banda o Camiño Portugués da Costa foi transitado por máis de 15.476 peregrinos, un 43% máis que hai doce meses, pasando a ser terceiro máis transitado. Así pois, en conxunto, nos primeiros oito meses do ano recolleron a Compostela preto de 70.000 peregrinos procedentes dos Camiños Portugueses.

Deste xeito, a participación de Galicia no Conselho Consultivo do Caminho de Santiago de Portugal vén a reforzar a alianza estratéxica entre Portugal e Galicia na procura da promoción e da dinamización do Camiño de Santiago na Península Ibérica, desde Europa e para o mundo.