Os proxectos desenvolvidos polos GALP xeraron máis de 1.200 postos de traballo

Os proxectos desenvolvidos desde o ano 2010 no marco dos Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) -antes coñecidos como Grupos de Acción Costeira (GAC) e creados para favorecer a dinamización económica das zonas do litoral- permitiron xerar en Galicia máis de 1.200 empregos a tempo completo entre directos e indirectos e incrementar o valor engadido bruto do conxunto da economía galega en case 57 millóns de euros.

Aconselleira do Mar, Rosa Quintana, compareceu na Cámara galega para dar conta do impacto das estratexias de desenvolvemento local participativo dos GALP nas zonas costeiras de Galicia e analizou polo miúdo os investimentos feitos tanto na primeira fase destes proxectos -no marco dos GAC, entre 2010 e 2014- como na segunda -xa como GALP, de 2016 a 2020- así como os seus resultados en materia de iniciativas desenvolvidas, investimentos e empregos xerados.

Na primeira etapa desta estratexia, financiada co Fondo Europeo da Pesca (FEP), a Xunta aprobou un total de 426 proxectos, aos que destinou de 23,2 millóns de euros en achegas. As iniciativas postas en marcha para dinamizar o litoral permitiron crear máis de 250 empregos directos grazas á “boa acollida” destes fondos por parte do sector.

Nos tres primeiros anos desta nova etapa, ata 2018, o Executivo galego aprobou 301 proxectos dos GALP, entre case 650 recibidos, e concedeu axudas por valor de 19 millóns de euros. Estes investimentos, que permitiron mobilizar outros 24 millóns de euros do ámbito privado, xeraron 267 empregos directos a tempo completo.

As actuacións desenvolvidas polos GALP buscan aumentar o emprego e a cohesión social nas comunidades pesqueiras. De feito, os oito grupos actuais agrupan a 361 entidades sociais -105 delas do sector pesqueiro- e representan a máis de 11.000 persoas de todo o litoral de Galicia. Entre os obxectivos dos proxectos están a atracción de xente nova ás zonas costeiras, a promoción da innovación, o apoio á diversificación dentro e fóra do sector pesqueiro, o impulso do patrimonio ambiental e cultural, o reforzo do papel das comunidades pesqueiras no desenvolvemento local e na cogobernanza dos recursos pesqueiros e a promoción das distintas actividades marítimas no ámbito local.