Desenvolvemento rural, máis de 40 millóns e 700 proxectos

Galicia ten en marcha 700 proxectos con axudas superiores aos 40 millóns de euros, correspondentes ao programa Leader 2014-2020 que xestionan os 24 grupos Grupos de Desenvolvemento Rural da Comunidade autónoma. Así se reflictiu logo do encontro mantido polo director xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader), dependente da Consellería do Medio Rural, Miguel Pérez Dubois, e o presidente da asociación de Grupos de Desenvolvemento Rural de Galicia, José Santiso Miramontes. 

Séguese así unha filosofía de abaixo cara arriba coa que son os axentes locais (veciños, empresas e todo tipo de entidades) os que priorizan os proxectos en función das necesidades da comarca. En total, o programa xestionará entre 2014-2020 84 millóns de euros en subvencións. 

Durante a reunión, ambas partes destacaron os bos datos de execución do Leader e que, en palabras do director, “reflicten a boa aceptación que está a ter no medio rural esta medida”. Pérez Dubois sinalou que o Leader é un “auténtico canalizador” do desenvolvemento do rural en Galicia xa que, debido á súa transversalidade, inclúe tanto proxectos produtivos, como empresas do sector servizos, comercio e turismo, así como iniciativas enfocadas a mellorar as condicións de vida dos veciños do rural e cun carácter social. 

Neste sentido, cómpre lembrar que está aberto ata o 31 de maio a orde de axudas 2019/2020 do plan Leader, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural. Para esta convocatoria o orzamento é superior aos 16,5 millóns de euros en dúas anualidades (6,6 millóns para 2019 e 9,9 para 2020) e está cofinanciado nun 75% polo Feader, nun 2,5% pola Administración xeral do Estado e nun 22,5 % pola Xunta. 

Ademais, en breve resolveranse tamén as novas axudas postas en marcha este ano dirixidas á cooperación interterritorial dos Grupos de Desenvolvemento Rural e que están dotadas con 400.000 euros. Estas achegas teñen por obxectivo que os distintos GDR colaboren entre si con proxectos que traspasan o seu ámbito territorial e incluso con asociacións do resto de España, da Unión Europea ou de terceiros países, que teñan intereses comúns nun determinado ámbito, sempre relacionado co desenvolvemento local e con vistas a favorecer a aprendizaxe mutua e buscar solucións comúns a problemas concretos.