Mesa de Redacción HGg&T 216: CAMBIO CLIMÁTICO E VITICULTURA: