Achega de case douscentos mil euros para a pavimentación do acceso ás Fragas do Eume

O deputado de Patrimonio e Contratación da Coruña, Xesús Soto e o alcalde da Capela, Manuel Meizoso asinaron o convenio de colaboración polo que a Deputación da Coruña achega 193.582,20 € do orzamento total da obra de pavimentación do acceso ás Fragas do Eume que ascende a 241.977,75 €. 

A obra supón un cambio substancial no acceso ás Fragas do Eume e inclúe melloras na pavimentación, sinalización, limpeza de gabias ou execución de cunetas de seguridade.

O proxecto inclúe tamén a execución de beirarrúas, 145 m. pola marxe dereita e 210 m. pola marxe esquerda, de 1,80 m. de ancho con bordo de formigón prefabricado, e executaranse 9 arquetas con sumidoiro para recollida de augas pluviais.

Así mesmo executarase unha cuneta de seguridade. Os traballos inclúen a limpeza de gabias e salvagabias para o correcto drenaxe lonxitudinal e transversal, a sinalización horizontal con pintado de liñas en bordes e símbolos e unha partida para adaptación de pozos e arquetas á nova rasante.