Axudas de Medio Rural ao sector agroalimentario galego

O Diario Oficial de Galicia (DOG) acaba de publicar tres resolucións da Consellería do Medio Rural polas que se dá conta das subvencións concedidas no 2017 para impulsar a calidade dos produtos agroalimentarios galegos e facer promoción deles nos diferentes mercados.

En conxunto, esta consellería destinou o pasado ano máis de 3,6 millóns de euros a esta finalidade. Deles, case 2,9 millóns serviron para apoiar a diferentes agrupacións de produtores (28 en total) para a realización de actividades de información e promoción destes produtos con calidade diferenciada.

Outros 480.000 euros financiaron os gastos de funcionamento dos diferentes consellos reguladores das denominacións e indicacións xeográficas protexidas da nosa comunidade e, por último, 300.000 euros máis dedicáronse a sufragar programas de calidade desenvolvidos por estas mesmas entidades.

Con estes fondos, a Xunta fomenta a calidade das producións agroalimentarias galegas e favorece, así mesmo, a realización dos necesarios controis que garanten esa excelencia. Por outra banda, colabórase cos diferentes consellos reguladores no seu labor de fomento e promoción de toda esta riqueza.

Os enlaces ás tres resolucións son os seguintes:

Axudas aos consellos reguladores para gastos de funcionamento:

Axudas para programas de calidade:

Axudas para actividades de información e promoción: