Aberto o prazo para adherire a Depotermal

A Deputación de Pontevedra acaba de abrir o prazo para que osconcellos se adhiran ao programa "Depotermal" 2018, programa da institución provincial promovido polo Servizo do Cohesión Social e dirixido principalmente á terceira idade. Todos os concellos daprovincia  poderán sumarse ao plan ata o vindeiro 5 de marzo mediante un acordo de adhesión adoptado polo órganocompetente.

"Depotermal" 2018 ten por finalidadefomentar o envellecemento activo e mellorar a calidade de vida das persoas, establecendo novas relacións sociais e favorecendo a participación en actividades que melloren o seu estado anímico, por medio de movementos de participación e cooperación social que promovan espazos de encontro e intercambio de experiencias co fin de evitar o illamento e as situacións de soidade que poidan levar á vulnerabilidade. 

Así mesmo, "Depotermal" 2018 tamén pretende ser unplan dinamizador da economía da provincia, a través do cal se está a impulsar a creación e o mantemento de postos de traballo no sector turístico durante os períodos de menor actividade, desestacionalizando a demanda.

En canto a modalidade diúrna a Deputación de Pontevedra oferta 1.248 prazas, das cales 248 (4 por concello adherido) son reservadas para residentes nos concellos adheridos en situación ou risco de exclusión social, escasos recursos económicos e/ou idoneidade do programa para a usuaria ou usuario solicitante. 

No caso da modalidade con pernoita ofértanse 3.186 prazas, das que 186 (3 por concello adherido) son reservadas para residentes nos concellos adheridos en situación ou risco de exclusión social, escasos recursos económicos e/ou idoneidade do programa para a usuaria ou usuario solicitante.