Dezaoito portos en Galicia lucirán a Bandeira Azul

Porto Deportivo de Sada
Un total de 18 portos galegos dos que 15 dependen da Consellería do Mar e os outros tres de Autoridades Portuarias, conseguiron este ano o distintivo Bandeira Azul que outorga a Asociación de Educación Ambiental e do Consumidor, ADEAC, e que recoñece a calidade das instalacións e servizos dos peiraos deportivos, entre outros. 

No caso dos portos de titularidade autonómica, os 15 operadores de portos deportivos que recibiron o distintivo foron Ribadeo, Viveiro, Ares, Camariñas, Muxía, Portosín (Porto do Son), Cabo de Cruz (Boiro), San Vicente do Mar (O Grove), Portonovo (Sanxenxo), Juan Carlos I (Sanxenxo), Cangas, Moaña, Monte Real Club de Iates de Baiona, Sada e Porto Deportivo de Baiona. Estes dous últimos incorpóranse á lista de galardoados nesta edición, xa que o ano pasado non acadaron o distintivo. 

Todos os clubs náuticos, mariñas e empresas xestoras premiados tiñan presentado a súa candidatura oficial ao galardón impulsados por Portos de Galicia, o ente público titular do conxunto das instalacións náutico recreativas dependentes da Xunta de Galicia. Desde a Consellería do Mar vense impulsando o recoñecemento da calidade das instalacións portuarias autonómicas a través do asesoramento técnico e administrativo ás entidades candidatas para a obtención do galardón. Ao longo destes anos impartíronse xornadas informativas para os xestores dos peiraos candidatos, de cara a ultimar os trámites para a presentación dos seus postulados. 

A cifra acadada nesta edición supón un novo pulo, como viña ocorrendo nos últimos anos, dende que o galardón se ampliou das praias ás instalacións náutico recreativas. Así, a cifra de peiraos autonómicos con Bandeira Azul experimentou un destacado incremento dende a primeira edición de 2009 na que se distinguiron portos, cando se outorgaron 3 distintivos a instalacións galegas.