A APEHL renova a Cheché Real como presidente

Unha vez celebrada a asamblea xeral e asamblea electoral na que se elixiron a totalidade dos cargos da Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo, queda constituída a Xunta Directiva da APEHL por outros catro anos, cos integrantes que se relacionan a continuación:

Presidente: D. José Francisco Real Castro. Restaurante Mesón de Pallares. Guntín.

Vicepresidente: D. José Manuel Cela Rodríguez. Restaurante Porta de Santiago. Lugo

Secretario: D. Jacobo García-Bobadilla Prósper. Hotel Méndez Núñez. Lugo

Vocais: 

D. José Manuel Quiroga Álvarez. Pub Particular. Lugo

D. Alfonso Arias Castro. Hotel Los Olmos. Lugo

D. Jesús Díaz Anllo. Pub Cook. Lugo

D. Manuel-Ángel Fernández Díaz. Hotel Pazo de Orbán. Lugo

D. Daniel Romay Piñeiro. Café Bar Taberna Daniel. Lugo

D. Jesús Galdo Sánchez. Hotel Val do Naseiro. Viveiro

O prazo de presentación das candidaturas finalizou o día 13 de marzo e, ao terse presentado unicamente a candidatura de José Francisco Real Castro, non foi necesaria votación algunha para proceder a proclamación da mesma.