Axudas para a transformación e comercialización de produtos agrarios

O Diario Oficial de Galicia acaba de publicar a Orde da Consellería do Medio Rural pola que se convocan as axudas para os investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios para o período 2014-2020 cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader). 

A dotación orzamentaria total para estas achegas na vindeira convocatoria é de 27,4 millóns de euros, cofinanciada nun 75% polo Feader. Así, para as anualidades do 2017, o presuposto é de 13,1 millóns, para o 2018 a cantidade é de 11,8 millóns e para 2019 a contía ascende a 2,5 millóns de euros. Estas axudas teñen carácter plurianual ao tratarse da realización de grandes obras. De feito, a orde ten por finalidade incentivar os investimentos en activos fixos materiais para a creación, ampliación e modernización das instalacións situadas en Galicia destinadas á transformación e comercialización de produtos agrarios.

Poderán optar a estas subvencións os empresarios individuais ou sociedades que realicen actuacións como a construción, adquisición e mellora de bens inmobles -excepto a compra de terreos- e a compra de maquinaria e equipamentos novos, incluídos os programas informáticos e os soportes lóxicos. O fin último é crear unha nova industria agroalimentaria ou mellorar as xa existentes.

O prazo de presentación de solicitudes para esta convocatoria será dun mes contado a partir de mañá, día seguinte ao de publicación desta orde no DOG. Porén, os que precisen entregar a preceptiva licenza de obras no caso de que a inversión inclúa a construción de novas superficies cubertas ou a ampliación das existentes, así como para a presentación do informe favorable de avaliación ambiental, terán un prazo de ata 3 meses para presentar estes documentos.