A Xunta impulsa a Mesa da Castaña

Galicia é a principal Comunidade Autónoma en produción e exportación de castañas. Os datos de produción da última campaña superaron os 20 millóns de quilogramos, que se traducen en máis de 30 millóns de euros pagos a produtores e que, á súa vez, xeran un valor superior aos 70 millóns de euros en comercialización unha vez transformados (todo isto supera os 100 millóns de euros).

Esta dato trascendeu na reunión do Consello Forestal de Galicia no que, predidido pola conselleira de Medio Rural, Ánxeles Vázquez, presentouse a orde pola que se creará a Mesa da Castaña como órgano responsable para o fomento, promoción e mellora deste produto tan significativo e representativo da nosa comunidade. Deste xeito, poderase comezar coa tramitación para crear esta institución da que formarán parte produtores, operadores, comercializadores, almacenistas, industrias de procesado e viveiristas, ademais de representantes da administración. 

A orde presentada hoxe ante o Consello Forestal establece que a mesa estará presidida polo titular da dirección xeral competente en materia de montes e composta ademais por un total de 10 vogais, en representación da propia Xunta e dos axentes relacionados coa castaña.

Actualmente, Galicia conta cunha extensa superficie con presenza da especie Castanea sp., ben como especie principal, ocupando o castiñeiro unha superficie de 12.500 hectáreas en masas puras, ou ben como especie secundaria en formacións mixtas (46.455 ha segundo os datos do último Inventario Forestal Nacional). Ao mesmo tempo, a superficie de soutos produtivos de froito ascende aproximadamente a unhas 38.000 hectáreas.