Posicionamento ante a trasposición da Directiva 90/314/CEE de viaxes combinadas

Representantes do sector como a Asociación Galega de Axencias de Viaxe, AGAVI, e do Clúster do Turismo de Galicia mantiveron un encontro con Turismo de Galicia -presidido polo seu director de Competividad, José Luís Mestre- co obxectivo de coñecer a posición das axencias de viaxes galegas e adoptar unha posición común en relación á trasposición da directiva europea Directiva 90/314/CEE de viaxes combinadas respecto da garantía que protexa ao consumidor durante a súa viaxe de posibles insolvencias das axencias de viaxes, 

Durante a reunión, acordouse a colaboración conxunta para a trasposición inmediata de dicha directiva no que se refire ás garantías en caso de quebra ou insolvencia das axencias de viaxes, así como no que se refire á nova directiva de viaxes combinados publicada en decembro. 

Ademais, o cuentro serviu para coñecer diferentes solucións adoptadas polos estados membros para a adopción desta directiva e escoitouse a postura das Axencias de Viaxes para adoptar unha posición común de face á futura reunión co Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo. 

No devandito encontro abordaranse as trasposiciones que fixeron as diferentes Comunidades Autónomas de face a proceder a unha regularización e armonización que beneficie ao sector e aos propios consumidores.