Turismo a toda vela

Segundo os datos publicados no día de hoxe polo Instituto Nacional de Estatística (INE), no pasado mes de xaneiro Galicia rexistrou un incremento do seu volume de viaxeiros aloxados nos establecementos regrados do 12,3%, ata situarse en 142.315. Subiron tamén no pasado mes as pernoitas nun 2,6%, contabilizándose 261.888 no conxunto da Comunidade.

Deste xeito, por vez primeira desde o inicio da crise a mediados do 2008, Galicia rexistrou un incremento da demanda en termos interanuais neste primeiro mes do ano.

Segundo os datos do INE, neste mes de xaneiro, Galicia rexistrou un comportamento homoxéneo nos dous grandes segmentos de mercado. Subiu o turismo nacional, nun 1,8%, consecuencia dun maior volume de viaxeiros españois aloxados nos establecementos regrados de Galicia –incrementáronse nun 10,7%-, e incrementouse o turismo internacional superando nun 14,7% o volume das súas pernoitas e nun 22,5% a súa cifra de viaxeiros.

Neste primeiro mes do ano o 84% da demanda turística regrada rexistrada en Galicia correspondeu ao mercado nacional mentres que o 16% restante foi internacional.

A nivel estatal incrementáronse tamén os niveis de demanda regrada no primeiro mes do ano. En concreto a cifra de viaxeiros aloxados subiu nun 7,8% e a das pernoitas nun 3,1%. Galicia foi a quinta comunidade co incremento mais intenso en termos de viaxeiros.