HG&T, TESTEMUÑA DE DÚAS DÉCADAS NUN SECTOR DINAMIZADOR por X.M. Palmeiro