Plan de Inspección Turística 2014

O Plan de inspección turística 2014 establece seis liñas estratéxicas e cinco áreas de especial actuación que se dividen en ámbitos concretos relacionados co especial seguimento, co cumprimento da normativa ou coa defensa dos dereitos dos usuarios turísticos. Este plan é unha das accións para impulsar enmarcada na liña estratéxica relacionada co consenso e a cooperación entre o sector público e privado do Plan integral de turismo de Galicia 2014-2016.

O Camiño de Santiago será obxecto dun seguimento específico, así como as sete grandes cidades, as zonas costeiras, as comarcas e os concellos turísticos de interior ou a Ribeira Sacra. Este plan ten como finalidade primordial protexer as persoas empresarias turísticas, así como as persoas usuarias turísticas, da intrusión profesional e mellorar a calidade do servizo.


As liñas de actuación se concretan nos seguintes ámbitos: O relacionado co cumprimento da normativa turística e co correcto funcionamento das actividades e servizos turísticos é a primeira liña estratéxica deste plan; O especial seguimento do Camiño de Santiago; As actuacións para evitar as actividades e os servizos turísticos clandestinos.; Neste plan tamén se recolle un eixe relacionado coa verificación do cumprimento da finalidade de fondos públicos en materia turística mediante as axudas; A defensa dos dereitos das persoas usuarias turísticas; A información e asesoramento dos dereitos e obrigas das persoas empresarias.