Febreiro tivo un bo compostamento turístico

A cifra de  viaxeiros aloxados nos conxunto da oferta regrada de Galicia foi de 151.887 no mes de febreiro, o que implica unha suba do 4,3% con respecto dos rexistrados en febreiro de 2013. De igual modo, rexistráronse subas no volume de viaxeiros procedentes do mercado nacional do 6% no conxunto da oferta regrada e tamén no relativo á estadía media nos establecementos extrahoteleiros, que se sitúa en dúas noites, un 11,4% máis que a rexistrada en febreiro do ano pasado.

Tendo en conta os datos do segmento hoteleiro –hoteis e pensións-, Galicia rexistrou un total de 145.066 viaxeiros aloxados nos establecementos hoteleiros da comunidade durante o pasado mes de febreiro, esta cifra implica unha suba do 5,1% a respecto da cantidade total de viaxeiros rexistrados no mesmo mes do ano pasado. As pernoitas rexistradas nos hoteis e pensións de Galicia durante este período foron 270.073.

De igual modo, os establecementos hoteleiros galegos rexistraron en febreiro subas na ocupación media deste tipo de aloxamentos. Así, medrou 0,37 puntos porcentuais a ocupación media en relación a febreiro do ano pasado e medrou 2,63 puntos porcentuais a ocupación en fin de semana a respecto da contabilizada no mesmo mes de 2013.

Destaca o comportamento positivo rexistrado nos hoteis onde sobe a cifra de viaxeiros aloxados un 6,6% e o nivel de pernoitas un 1,9% en relación ao pasado ano. Son os segmentos de categoría media e alta onde se producen os crecementos máis destacados. Increméntase o volume de viaxeiros un 7,0% nos hoteis de catro e cinco estrelas e un 8,4% nos hoteis de tres estrelas.

En febreiro subiu tamén a cifra de viaxeiros nacionais. O volume de viaxeiros nacionais residentes en Galicia que se aloxaron en establecementos hoteleiros medrou un 3,9% e o volume de viaxeiros procedentes doutras comunidades autónomas medrou un 10% por riba dos rexistrados en febreiro de 2013.

Galicia mellora tamén neste segundo mes do ano o nivel de rendibilidade empresarial, dado que o ADR –a tarifa media diaria por habitación ocupada- sobe un 0,5% e o RevPAR – o ingreso medio diario por habitación dispoñible- increméntase un 3,3%.

Segundo os datos da enquisa Egatur, o gasto dos turistas estranxeiros en Galicia neste mes de febreiro superou os 35,1 millóns de euros, o que implica unha suba do 9,6% con respecto ao mesmo mes do ano 2013. No acumulado do ano, o gasto sitúase nos 101,2 millóns de euros, superando a cifra dos dos primeiros meses do 2013 nun 28,1%.

A cifra de pernoitas en establecementos extrahoteleiros no que vai de ano acadou as 25.048, o que implica unha suba a respecto das rexistradas en xaneiro e febreiro de 2013 do 7%. Tamén no cómputo dos dous primeiros meses deste ano se rexistra un incremento da estadía media no conxunto da oferta extrahoteleira que supera o 13% e sitúase nas 2,17 noites.