Aumentan en outubro as pernoctacións de extranxeirtos

A cifra de viaxeiros procedentes doutros países que durante o mes de outubro se aloxaron en establecementos regrados galegos incrementouse un 5,5% a respecto do mesmo mes do ano pasado, segundo se extracta do último informe oficial do Instituto Nacional de Estadística. Se falamos de pernoitas, a cifra ascende ao 6,9% en relación ao mesmo período de 2011.

O incremento das cifras de turismo internacional prodúcese tanto no segmento hoteleiro, onde sobe un 1,8%, como no extrahoteleiro, que rexistra unha suba dun 4%.

Deste xeito, Galicia rexistrou no pasado mes de outubro un total de 75.621 viaxeiros internacionais aloxados no conxunto da oferta regrada. O peso do turismo internacional foi do 24,46%, 2,02 puntos porcentuais máis que o ano pasado, e o das pernoitas situouse nun 20,53%, 2,39 puntos porcentuais máis.

Se temos en conta exclusivamente os datos da tipoloxía de establecementos extrahoteleiros (apartamentos turísticos, cámpings e casas de turismo rural) os viaxeiros internacionais tamén se incrementaron, concretamente un 13,2%. Esta suba tamén se constatara na modalidade de estabelecementos hoteleiros, cifrada nun aumento do 5,2% no mes de outubro en comparación co ano pasado.