Claves das Axencias de Viaxes no Negocio On-Line no Centro Superior de Hostelería de Galicia


Enmarcado no Plan de Formación para a Excelencia Turística da Escola de Organización Industrial (EOI) en colaboración coa Secretaría Xeral para o Turismo comezou a impartirse hoxe o curso Claves das Axencias de Viaxes no Negocio On-Line no Centro Superior de Hostelería de Galicia. O curso de 86 horas terá a súa continuación durante o 20 e 21 de novembro e tamén os días 11 e 12 de decembro. Os alumnos son profesionais do sector das axencias de viaxes de toda Galicia que desexan mellorar o aproveitamento do canal on-line como canal de ventas e de relación cos clientes.

O curso analiza os cambios no mercado da comercialización de viaxes, así como as oportunidades e retos para que as axencias de viaxes poidan reconverter o seu modelo de negocio e aproveitar as novas oportunidades. Así, os alumnos recibirán información sobre redes sociais, a visibilidade en Internet, o plan de comunicación e o plan de vendas e a rendibilidade.

O obxectivo do curso é axudar a coñecer mellor a demanda potencial e os seus diferentes segmentos, detectar as debilidades e fortalezas, aprender a deseñar produtos ou servizos e xestionar adecuadamente a súa comercialización e distribución on-line. Os alumnos deberán desenvolver 50 horas presenciais en datas alternas. E terán que facer tamén 30 horas on-line (titorías), ademais de presentar un proxecto onde elaborarán un plan de negocio para a axencia de viaxes ou para o produto ou servizo.