Curso sobre Claves das Axencias de Viaxes no Negocio On-Line no CSHG

Claves das Axencias de Viaxes no Negocio On-Line é o título do curso que estes días se imparte no Centro Superior de Hostelería de Galicia dirixido a profesionais do sector turístico en xeral e do subsector da intermediación turística en particular. Este curso de 86 horas comezou a impartirse onte e desenvolverase ao longo deste mes de novembro. Os alumnos son profesionais do sector das axencias de viaxes de toda Galicia que desexan mellorar o aproveitamento do canal on-line como canal de ventas e de relación cos clientes.

O curso analiza os cambios no mercado da comercialización de viaxes, así como as oportunidades e retos para que as axencias de viaxes poidan reconverter o seu modelo de negocio e aproveitar as novas oportunidades. Así, os alumnos recibirán información sobre redes sociais, a visibilidade en Internet, o plan de comunicación e o plan de vendas e rendibilización.

O obxectivo do curso é axudar a coñecer mellor a demanda potencial e os seus diferentes segmentos, detectar as debilidades e fortalezas, aprender a deseñar produtos ou servizos e xestionar adecuadamente a súa comercialización e distribución on-line.