Reactivados os traballos do Observatorio do Camiño

O Instituto de Estudios Turísticos de Galicia e a S.A de Xestión do Plan Xacobeo veñen de reactivar os traballos do Observatorio do Camiño, pertencente á Rede Europea de Camiños. A dirección técnica e desenvolvemento deste proxecto por parte dos dous organismos pertencentes á Secretaría Xeral para o Turismo nace co obxectivo de poñer en marcha unha ferramenta de análise e coñecemento do produto Camiño de Santiago –un dos dez produtos cabeceira da marca turística Galicia- que facilite a toma de decisións, tanto no eido dos proxectos de colaboración que xurdan da rede como no daqueles propios dos destinos participantes. Ademais permitirá establecer un sistema de seguimento dos proxectos desenvolvidos para avaliar o grao de consecución dos obxectivos propostos.

Esta mañá, a directora do Instituto de Estudos Turísticos de Galicia, Rosanna López Salgueiro, e mais o xerente da S.A. de Xestión do Plan Xacobeo, José Paz Gestoso, presentaron en Santiago esta nova ferramenta que xurde da colaboración entre ambos organismos. Entre as principais liñas de acción que acometerá o Observatorio do Camiño sobresaen a realización do deseño dun marco metodolóxico do mesmo que permitirá a compatibilidade de datos entre destinos e en diferentes momentos temporais. Isto permitirá adecuar as técnicas de investigación e análise á realidade e a obtención de información real. Tamén se analizará a oferta vinculada ás rutas xacobeas, como o aloxamento, a restauración, os servizos turísticos e mais o perfil e comportamento do peregrino: perfil sociodemográfico, expectativas e motivacións, organización da viaxe, comportamento durante a ruta e nos diferentes destinos, gasto realizado ou nivel de satisfacción.

O Observatorio analizará o perfil e comportamento do peregrino co gallo de dar solución ás súas inquedanzas e necesidades e ofrecer un mellor servizo. O desenvolvemento deste traballo fará posible medir a magnitude real do mercado turístico asociado ao Camiño (volume de peregrinos) así como o impacto económico do mesmo, recompilando  aquel realizado previamente polas fontes de información existentes, como a Oficina do Peregrino en Santiago, na que se expiden as Compostelas, e as pernoitas dos albergues públicos localizados nas diferentes rutas de peregrinación, así como doutros indicadores de ocupación en diferentes establecementos de aloxamento regrado. A partir de agora realizarse unha adecuación das bases de datos, unificaranse os criterios metodolóxicos de traballo e incluirase a explotación da Enquisa de Destino do Instituto de Estudos Turísticos de Galicia.

A través do Observatorio do Camiño implantarase nos albergues públicos os software de xestión deseñada polo propio IET Galicia, que xa se utiliza para a xestión de pequenos establecementos hoteleiros galegos.