Turismo somete a exposición pública catro novos proxectos

A Consellería de Cultura e Turismo somete a exposición pública catro proxectos de decretos da Secretaría Xeral para o Turismo. Deste xeito, na páxina web da Consellería de Cultura e Turismo e da Secretaría Xeral, pódese consultar o decreto polo que se establece a ordenación dos campamentos de turismo en Galicia, o decreto do Consello do Turismo de Galicia, e os decretos de declaración de festa de interese turístico de Galicia e de municipio de interese turístico de Galicia. Estes proxectos de decretos xa foron debatidos cos axentes implicados previamente ao período de exposición pública e tras esta fase volverán ter un novo período de alegacións.