Medio Rural traballa na protección da anguía

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica a Resolución da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, da Consellería do Medio Rural, pola que se somete a información pública o proxecto de decreto polo que se regula a pesca profesional da anguía nas augas continentais competencia da Comunidade Autónoma de Galicia, a aprobación dos plans de aproveitamento e mais a expedición das licencias de pesca profesional.

En Galicia xa se están adoptando medidas das incluídas no plan europeo, tales como a prohibición da pesca deportiva da anguía no mar; no Baixo Miño, onde están elaborando un plan adaptado á súa problemática. Na tempada de pesca 2010-2011 a pesca da anguía será só profesional, tendo os pescadores que levar control diario das capturas; reduciuse o tramo do río Miño no que se pode practicar a pesca desta especie; prohibiuse a pesca da anguía con nasa e a pesca deportiva en todo o tramo internacional.