Intensa actividade da Fundación Illa San Simón

A Fundación Illa de San Simón acolleu no exercicio de 2010 un total de 44 eventos integrados no plan de usos presentado en maio do presente ano. As actividades organizadas na Illa da ría de Vigo implicaron un forte espallamento e posicionamento internacional.

Estes 44 eventos foron levados a cabo por artistas, pensadores, creadores, profesores universitarios, políticos, xornalistas, estudantes e deportistas provenientes de 22 nacionalidades distintas como Portugal, Francia, Finlandia, Suíza, Estonia, Letonia, Noruega, Alemaña, Holanda, Lituania, Estados Unidos, Arxentina, Uruguai, Chile, Brasil, Colombia, Puerto Rico, México, Venezuela, Cuba, República Dominicana e case todas as Comunidades Autónomas de España.